Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Vädret problem för skogen

  Etiketter: Skog
  ARJEPLOG: Temperaturväxlingar och blötsnö har gjort att snö och is frusit fast i trädkronor och orsakar en enorm belastning på träden. Framförallt har skog drabbats i kommunerna Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala. Läget är problematiskt och ytterligare snö riskerar att förvärra situationen./ Piteå-Tidningen
  Läs mer
 • ”Ekosystemtjänster ger mänskligare MKB-process”

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Att inkludera ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar innebär att rekreativa värden som bärplockning och naturupplevelser kan bli minst lika mycket värda som att exploatera naturen för att utvinna råvaror och energi. Samtidigt kan det försvaga skyddet av rödlistade arter visar en ny studie. / IVL
  Läs mer
 • Snö kan skada skog

  Etiketter: Skog
  Snöskador på skog i form av snöbrott drabbar betydligt mindre virkesvolymer än stormar. Lokalt vid till exempel kraftiga snöfall och temperaturer kring noll kan dock snöskador vara ett mycket stort problem. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mera tall, mindre gran och bättre samverkan – seminarium 26 november i Växjö

  Etiketter: Skog
  Mer tall i försöksområdet, färre skadade tallar och en bättre samverkan mellan skogsägare och jägare. Det är en del av resultatet efter fem års arbete med projektet Mera tall. Den 26 november presenteras några av slutsatserna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • RCP4,5 – det mest troliga läget i framtiden

  Etiketter: Skog
  SKA15 del 2. I SKA 15 presenteras sex olika scenarier. Det som Skogsstyrelsen tror är det mest sannolika kallas RCP4,5 eller ”Dagens­ skogsbruk”. Det innebär bland annat produktionsskogarna blir yngre och att granen fortsätter breda ut sig. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Ny VD för Norrskog

  Etiketter: Skog
  Olov Söderström tillträder den 1 januari 2016 som tf. VD för Norrskog i samband med att Janne Björck avslutar sin anställning och går vidare till nya utmaningar. / Norrskog
  Läs mer
 • Ponsse vinner Swedish Steel Prize 2015

  Etiketter: Skog
  Ponsse vinner Swedish Steel Prize med skogsskördaren Ponsse Scorpion
  Årets vinnare av det internationella Swedish Steel Prize är finska Ponsse. Företaget vinner priset för sin nya generations skogsskördare, Ponsse Scorpion. Ponsse har använt höghållfast stål för att skapa en revolutionär design som förbättrar både komfort och prestanda. /
  Läs mer
 • Lager av rundvirke och massaflis tredje kvartalet 2015

  Etiketter: Skog
  De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 7,6 miljoner m³f ub (kubikmeter barkat virke) per den 30 september 2015. Det är en minskning med 9 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • TV: Grönt för Malwa att blicka österut

  Etiketter: Skog
  Miljövänligt skogbruk och upphandlingar med vitryska ­regimen. Skeneföretaget Malwa har hittat sin glänta på marknaden. / Borås Tidning
  Läs mer
 • "Tredje gången som skogen gallras"

  Etiketter: Skog
  – En normal skogsvårdsåtgärd i ett litet område, där skogen under de senaste 30 åren gallrats två gånger. Så beskriver Sifferbo Bys Jordägares ordförande Bengt Löfgren den avverkning som Åke Albinsson, Sifferbo, vill stoppa. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer

Sidor