Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Såld – för jättebelopp: "Största affären vi gjort”

  Etiketter: Skog
  Den stora skogsfastigheten Nästorp Hällvik utanför Katrineholm utannonserades i våras för 150 miljoner kronor. Det är en av de största skogsaffärerna på mycket länge och nu är den såld./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Flera hundra jobb på spel efter Skogsåkarnas bakslag

  Etiketter: Skog
  Många jobb står på spel sedan Skogsåkarna förlorat uppdraget att köra virke åt Stora Enso Skog. Det handlar om ett tiotal jobb på kontoret i Sandviken och åtminstone 300-400 jobb i åkerier i Gästrikland, Dalarna och andra delar av Mellansverige. – Det är klart att det är allvarligt när vi förlorar så stor del av omsättningen, säger Jan Isaksson, tillförordnad vd i Skogsåkarna i Mellansverige./ Arbetarbladet.se
  Läs mer
 • Skogskändis lämnar Elmia

  Etiketter: Skog
  Torbjörn Johnsen, utvecklingschef och chef för skogsverksamheten på Elmia, har sagt upp sig. I tjugo år har han arbetet på Elmia och i drygt 18 år som chef för skogsverksamheten på Elmia och är ett välkänt ansikte i skogskretsar./ ATL
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen föreslår försök med renskogsavtal

  Etiketter: Skog
  Renskogsavtal är en av flera insatser som ska ge rennäring och skogsbruk bättre förutsättningar att samsas på samma marker. Skogsstyrelsen fick 2013 regeringens uppdrag att analysera behov och förutsättningar för sådana avtal. - Hur renskogsavtalet ska utformas behöver prövas i praktiken. Vi föreslår regeringen en försöksverksamhet på tre år, säger skogsskötselspecialist Sten Edlund, en av Skogsstyrelsens utredare, i ett pressmeddelande./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Uppvaktad minister på möte om skogens framtid

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen vill återupprätta skogen som en av Sveriges mest prioriterade näringar. På tisdagen besökte en uppvaktad landsbygdsminister Östersund för att ta in synpunkter på vad som behöver göras. Representanter från organisationer, offentliga institutioner och skogsnäringarna i fyra län samlades under tisdagen för att diskutera skogen./ Op.se
  Läs mer
 • Skogsåkarna förlorade Stora Ensos upphandling

  Etiketter: Skog
  Skogsåkarna i Mellansverige förlorar 50-60 procent av sin omsättning från årsskiftet när Dalafrakt tar över Stora Ensos rundvirkestransporter i Dalarna och Lots Skogsåkarnas körningar i Gävleborgs län./ Dt.se
  Läs mer
 • Måttliga skador på skogen efter stormvindar i norr

  Etiketter: Skog
  Den gångna helgens kraftiga blåst i framförallt södra Lappland och norra delarna av Ångermanland orsakade måttliga skador på skogen. – Lokalt kan stormvindarna ha blåst ned många träd, i gallringar och utsatta beståndskanter. Men annars rör det sig om enstaka vindfällen, säger skogskonsulent Anders Lindqvist, Skogsstyrelsen i Skellefteå./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Organiserade dieselstölder hotar hela verksamheten

  Etiketter: Skog
  På kort tid har Bernth & Ingemar Erikssons Skogsentreprenad AB i Mockfjärd drabbats av två stora dieselstölder. – Det är olustigt att aldrig veta vad som väntar oss i mörkret i skogen, säger Per Olsson, en av företagets skogsmaskinförare. – De organiserade dieselstölderna utgör ett hot mot hela vår verksamhet, förklarar Bernth Eriksson vid Bernth & Ingemar Erikssons Skogsentreprenad AB./ Dt.se
  Läs mer
 • Skogsägare satsar på tranbär

  Etiketter: Skog
  På Sveriges första kommersiella tranbärsodling, som ligger i Kronoberg, skördar man om någon vecka sina första bär. Det är skogsägaren Sven Olsson som på sin fastighet i Markaryds kommun har anlagt en stor tranbärsodling på en mosse i skogen./ Sveriges Radio P4 Kronoberg
  Läs mer
 • Fråga Skogsstyrelsens experter om kulturlämningar

  Etiketter: Skog
  Den 5-9 oktober finns Skogsstyrelsens experter på Facebook för att svara på skogsägares frågor om kulturlämningar. Skogen är en del av vår kultur och vår historia. Här finns värdefulla spår och lämningar som berättar och påminner oss om våra rötter och vilka vi är. Skogsägare kan bidra till att dessa kulturminnen bevaras till kommande generationer. Men hur tar man hänsyn till lämningarna när skogen brukas? Och hur vet man var de finns? På Skogsstyrelsens webbplats finns mycket information samlad och den 5-9 oktober kan skogsägare även ställa frågor på vår Facebook-sida. Våra experter Ann Kristin Unander och Göran Lundh svarar. / Skogsstyrelsen på Facebook
  Läs mer

Sidor