Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Fortsatt positiv resultatutveckling för Mellanskog

  Etiketter: Skog
  Mellanskogs rörelseresultat första halvåret blev bättre än föregående år. Föreningen uppvisar ett starkt operativt kassaflöde. / Mellanskog
  Läs mer
 • Södra höjer priset på barrmassa i Europa till 950 dollar per ton

  Etiketter: Skog
  Låga globala lagernivåer och solid efterfrågan gör att Södra höjer sitt marknadspris för NBSK i Europa till 950 dollar per ton. / Södra
  Läs mer
 • Avverkningsanmälningar i brandområdet prioriteras

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska prioritera avverkningsanmälningar från markägare i det branddrabbade området i Västmanland. Vissa undantag från regelverket kommer också att kunna medges. Det är i dagsläget ingen brådska att lämna in anmälan då det kan ta månader innan det är säkert att upparbeta skogen. Markägare uppmanas också att invänta flygbilder innan anmälan görs. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sjunkande sågtimmer- och massavedspriser under andra kvartalet 2014

  Etiketter: Skog
  Sågtimmerpriserna (leveransvirke) sjönk med en procent under andra kvartalet 2014 jämfört med kvartalet dessförinnan. Även massavedspriserna sjönk med en procent jämfört med kvartalet dessförinnan. Sågtimmerpriserna sjönk i region Syd och Nord med en respektive tre procent medan sågtimmerpriserna i region Mellan steg med två procent. Massavedspriserna steg med en procent i region Mellan och sjönk i region Nord med fyra procent. I region Syd var massavedspriserna oförändrade jämfört med föregående kvartal. Vid en jämförelse mellan andra kvartalet 2014 och samma kvartal 2013 steg sågtimmerpriserna med sex procent medan massavedspriserna sjönk med fem procent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Norra Skogsklubben inbjuder till Höstexkursion

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsklubben inbjuder till Höstexkursion onsdagen den 10 september i skogarna kring Fredrika. Norra Sverige drabbades i slutet av förra året av två svåra stormar, Hilde i november och Ivar i december. Vid Norra Skogsklubbens Höstexkursion besöker vi ett område som drabbades av Hilde.
  Läs mer
 • Är artmångfalden större i en skog vid kontinuitetsskogsbruk än vid trakthyggesbruk?

  Etiketter: Skog
  Malin Leverin har utforskat skogsbrukets påverkan på artmångfalden hos mossor och lavar i sitt examensarbete på Ekologiprogrammet på Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde. Sveriges vanligaste skogsbruksmetod, trakthyggesbruket, har medfört problem för skogens artmångfald. År 2010 fanns det i Sverige 319 stycken hotade mossor och lavar som var kopplade till skogen. Alternativet till denna skogsbruksmetod finns i kontinuitetsskogsbruket som var vanligt förr. Denna rapport avser jämföra och redogöra för eventuella skillnader i artmångfalden av mossor och lavar mellan de tre skogstyperna naturskog, kontinuitetsbrukad och trakthyggesbrukad skog. / Högskolan i Skövde
  Läs mer
 • Nya rymdkameran ger Google Earth superkvalitet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Den 13 augusti skickades kameran Worldview-3 upp i rymden från en bas i USA. Den ska ge fotografier av jorden med samma skärpa och upplösning som idag görs med flygfotografering. Inom ett halvår ska Google och andra företag kunna köpa bilder med upplösningen 31 cm tagna på en höjd av omkring 600 km ovan jorden. Förutom bildleveranser till webbtjänster som Google Earth ska kameran kunna användas för en mängd olika ändamål. Exempelvis stadsplanering, mineralletning, övervakning av katastrofplatser och identifiering av olika trädslag i skogsområden. / SvD Näringsliv
  Läs mer
 • Skogen och valet 2014

  Etiketter: Skog
  ”Man vårdar det man äger”, är ett ofta återkommande mantra. När markägare har förfoganderätt över sin egendom skapas förutsättningar för ett aktivt familjeskogsbruk, där skogsägare investerar i god skogsvård och bra miljöhänsyn. Men hur är det egentligen ställt med förfoganderätten? / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Kurser i praktiskt skogsbränsleuttag

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Ett projektsamarbete pågår mellan Skogforsk och Länsstyrelsen Östergötland som leds av Energikontoret Östra Götaland. "Hållbart uttag av skogsbränsle i praktiken" syftar till att ta fram praktiskt anpassade kurser i fält för skogliga entreprenörer, tjänstemän och markägare (rabatterat pris för markägare och entreprenörer). Kurserna ska belysa skogsbränsleuttag ur både ett naturvårdande och ett produktionsbaserat perspektiv. De ska även ge kunskap och verktyg om skogsskötsel, naturvård och logistik kopplat till skogsbränslehantering. De tre kurstillfällena pågår: 9-10 sept, 30 sept-1 okt samt 2-3 okt.
  Läs mer
 • Produktiviteten ökar i skogen

  Etiketter: Skog
  Efter några dåliga år i slutet av 2000-talet ökar produktionen och maskinutnyttjandet i skogen igen. / ATL
  Läs mer

Sidor