Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Höstexkursion den 24 sept i Fors-Kartong

  Etiketter: Skog
  Mikael Hannus från Stora Enso Innovation berättar om satsningar och förväntningar "Med veden och fibern som råvara".
  Läs mer
 • Långsiktigt samarbete med SCA

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Skog
  Mellanskog blir en viktig leverantör av massaved till SCA när Östrand byggs ut. / Mellanskog
  Läs mer
 • Skogsägare bjuds in till möte om Tjärnviksdalen

  Etiketter: Skog
  Den 2 september bjuder Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Ragunda kommun in de markägare som äger skogsfastigheter i riskområdet i och kring Tjärnviksdalen till ett informationsmöte. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • FSC:s spårbarhetsstandard ute på den andra remissomgången

  Etiketter: Skog
  Spårbarhetsstandarden (Chain of Custody FSC-STD-40-004) är huvudstandarden för företag som tillverkar, bearbetar eller handlar med FSC-certifierat material och andra FSC-certifierade skogsprodukter. Den påverkar mer än 29 000 FSC-certifierade företag välden över. / FSC
  Läs mer
 • Ny lag kan ändra avverkningsåldern för Jämtlandsskogarna

  Etiketter: Skog
  Den jämtländska skogen kan komma att avverkas tidigare när Skogsstyrelsen funderar på att sänka lägsta tillåtna ålder för slutavverkning. – I ett första steg så betyder den här lagändringen inte så mycket, säger Claes Fries, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen. / LT
  Läs mer
 • 60 år efter avverkning är de vanligaste svamparna tillbaka

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Gummiklubba, metallrör och en träbit. Det är svampforskare Kerstin Varenius forskningsverktyg i svampskogen. Med sig hem från skogen har hon små rör av jord, fulla av mycel. / SR Naturmorgon
  Läs mer
 • Ökad bruttoavverkning 2014

  Etiketter: Skog
  Enligt statistik från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2014 ha uppgått till 91,5 miljoner m³sk (stamvolym ovan stubbskäret inklusive topp och bark). Det är den högsta noteringen sedan 2007. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt bekämpning av granbarkborren behövs

  Etiketter: Skog
  Årets granbarkborresvärmning startade senare än vanligt och koncentrerades till några få veckor. Svärmningen blev trots det kraftig och risken för angrepp på växande skog kvarstår i mellersta Norrland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Prisstatistik Skog & Mark

  Etiketter: Skog
  Norras nya webbtjänst redovisar prisstatistik i kronor per hektar, inte som tidigare praxis i kronor per skogskubikmeter. "Tillsammans med det faktum att vi tar hänsyn till både kapitaltäthet och bonitet i en geografisk indelning av fem prisregioner, innebär det betydligt bättre träffsäkerhet i den statistik som redovisas", fastslår Norras skogschef Nils Broman. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Rösta på Sveriges bästa trädbild

  Etiketter: Skog
  Tävlingen fortsätter – välj din favorit bland de tio finalisterna i Vi-skogens tävling ”Sveriges bästa trädbild”! Rösta genom att e-posta nummer på bidraget samt namn till: bastatradbilden@viskogen.se. / Viskogen
  Läs mer

Sidor