Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Stora variationer av älgbetesskadorna i Norrbotten

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har på uppdrag av skogsbruket och länsstyrelsen i år inventerat älgskador i ungskog inom alla älgförvaltningsområden i Norrbottens län. Årets resultat visar att skadorna varierar stort i länet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny studie bevisar att FSC-certifiering är lönsamt för företag

  Etiketter: Skog
  Förutom flera miljömässiga och sociala fördelar som följer av FSC-certifiering, visar en ny studie från Världsnaturfonden WWF att det finns konkreta ekonomiska fördelar. Särskilt för små och medelstora företag verksamma i tropiska länder - i genomsnitt, kan de tjäna US $ 1,80 extra för varje kubikmeter FSC-certifierat virke. / FSC
  Läs mer
 • Ja till samtal med samerna men nej till mer certifiering

  Etiketter: Skog
  Samernas rättigheter ska respekteras i Svenska kyrkans skogsbruk. Men någon ytterligare certifiering av skogsinnehavet ­ - som samernas riksförbund efterlyser – skulle inte innebära någon förändring. Det skriver Luleå och Härnösands stift i ett svar till Svenska Samernas Riksförbund. / Kyrkans Tidning
  Läs mer
 • Hur många träd finns det på jorden?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Drygt tre biljoner (3.000.000.000.000), enligt en ny analys som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature. Detta är åtta gånger fler än vad man hittills trott. / DN.se
  Läs mer
 • Grävmaskinsbalett över stock och sten

  Etiketter: Skog
  Det är en förunderlig upplevelse att se en bandgrävare manövreras över alla hinder på ett hygge. Spänstigt, kraftfullt, imponerande och rentav vackert. För Anders Eklund i Malingsbo i södra Dalarna är det vardag. Sedan 2008 har han specialiserat sig på skogsdikning, spårlagning och markberedning. Det har gjort honom till en mästare på att läsa av marken och att samspela mellan larver och aggregat. / Åkeri & Transport
  Läs mer
 • Klagomål viktiga för FSC

  Etiketter: Skog
  FSC:s nya rapport belyser vikten av ett fungerande klagomålssystem och de olika aktörernas perspektiv på klagomålsprocessen. Den ger förslag på hur systemet kan förbättras. / FSC
  Läs mer
 • Höjda timmerpriser på Gotland

  Etiketter: Skog
  Nu höjer Mellanskog ersättningen även till skogsägarna på Gotland vilket innebär att höstens timmerpriser har höjts i hela Mellanskogs verksamhetsområde. / Mellanskog
  Läs mer
 • Höstexkursion den 24 sept i Fors-Kartong

  Etiketter: Skog
  Mikael Hannus från Stora Enso Innovation berättar om satsningar och förväntningar "Med veden och fibern som råvara".
  Läs mer
 • Långsiktigt samarbete med SCA

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Skog
  Mellanskog blir en viktig leverantör av massaved till SCA när Östrand byggs ut. / Mellanskog
  Läs mer
 • Skogsägare bjuds in till möte om Tjärnviksdalen

  Etiketter: Skog
  Den 2 september bjuder Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Ragunda kommun in de markägare som äger skogsfastigheter i riskområdet i och kring Tjärnviksdalen till ett informationsmöte. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor