Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Norra bergets naturreservat invigdes på Skogens dag

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Nu är naturreservatet på Norra berget högtidligen invigt. – Det här är ytterligare en utveckling av Sundsvall som friluftskommun, säger Bodil Hansson (S) som klippte bandet. / ST
  Läs mer
 • Systematisk naturvård med större skogstillväxt

  Etiketter: Skog
  Under 20 år har Södra bedrivit ett systematiskt naturvårdsarbete. Resultatet är frivilligt skyddade områden med höga naturvärden och en produktionsskog där naturvärdena ökar. Samtidigt ser vi en ökad tillväxt i skogen, med större virkesförråd - med andra ord skogar där produktion och naturvärden går hand i hand. / Södra
  Läs mer
 • Nu släpps biljetterna till VM i STIHL TIMBERSPORTS i Polen

  Etiketter: Skog
  Den 13 och 14 november är det dags för STIHL TIMBERSPORTS® världsmästerskapet 2015 rum i Poznan/Polen. Nu kan alla fans och alla som är nyfikna på atletisk trädfällning beställa biljetter på Internet på www.eventim.pl. Biljetterna till lagtävlingen på fredag 13 november och till de individuella tävlingarna lördagen deb 14 november kostar 30 polska Zloty för vuxna (ca. 70 SEK) och 15 Zloty för barn Kinder och studerande (ca. 35 SEK). Tvådagarsbiljetter kan köpas för 50 Zloty för vuxna (ca. 115 SEK) och 25 Zloty för barn och studerande (ca 60 SEK). Till biljettpriset tillkommer förköpsavgift och porto. / Stihl - Viking
  Läs mer
 • Dialogmöte om målbilder för god miljöhänsyn 14-15 september

  Etiketter: Skog
  Samverkansgruppen för förvaltning av skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn välkomnar alla intresserade att under två dagar få insyn i och påverka det pågående och framtida arbetet med målbilder för skogsbrukets miljöhänsyn. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra stöttar Rädda Barnen

  Etiketter: Skog
  Södra vill bidra till att stötta de flyktingar som på olika sätt anländer till Europa. Därför har Södra valt att skänka 100 000 kronor till Rädda Barnen. / Södra
  Läs mer
 • Jörgen Lindquist ny CFO i Södra-koncernen

  Etiketter: Skog
  Jörgen Lindquist, född 1965, har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) i Södra. I rollen som CFO ingår också ansvaret för inköp och IT. Han tillträder 14 september, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark. / Södra
  Läs mer
 • Kungen i Västernorrlands skogar

  Etiketter: Skog
  Onsdagen den 9 september besökte Kungen Västernorrland för att ta del av länets utveckling vad gäller skogsnäring och forskning. Dagen inleddes i SCA:s mångfaldspark Njurundakusten och avslutades vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN i Sundsvall./ Sveriges Kungahus
  Läs mer
 • Körkort för fyrhjulingar kan komma

  Etiketter: Skog
  Ett särskilt körkort för fyrhjuling kan bli ett sätt att minska antalet olyckor. – Hittills har vi bara fått positiva reaktioner, säger Olof Stenlund, sakkunnig på Transportstyrelsen. Tanken är att lägga in kravet i arbetsmiljölagen, på samma sätt som man numera kräver körkort för motorsåg. Det skulle gälla de typer av fyrhjulingar som får köras som arbetsredskap./ SVT Nyheter
  Läs mer
 • Kamera istället för mätribba vid inmätning av virke

  Etiketter: Skog
  Största teknikgenombrottet på 30 år, menar SDC. Men det gäller naturligtvis inte sågtimmer, även om det händer saker även på det området./ Woodnet.se
  Läs mer
 • 129 miljoner hektar skog borta

  Etiketter: Skog
  129 miljoner hektar skog har försvunnit sedan 1990, enligt FAO:s skogsrapport The Global Forest Resources Assessment 2015 som är den mest omfattande skogsöversynen hittills. Enligt rapporten har avskogningen dock minskat i hastighet med 50 procent de senaste 25 åren./ ATL
  Läs mer

Sidor