Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Se SkogsSveriges film från #SkogsElmia sista dagen den 6/6!

  Etiketter: Skog
  #SkogsElmia pågick den 4-6/6 i Vaggeryd utanför Jönköping och den tredje dagen bestod av skotartävlingen Bästa mästaren med vinnare av Skol-SM från tidigare år. Christer Andersson vann med minsta möjliga marginal. Nationaldagen bjöd på blandat väder med både regn och sol för de ca 8.000 besökarna. Totalt kom ca 27.000 besökare och SkogSverige tackar #SkogsElmia för mycket väl genomfört arrangemang. Se det avgörande delmomentet och uppvisningar av andra skogsmaskiner samt små och stora mässdeltagare i SkogsSveriges film från den 6/6 2015.
  Läs mer
 • Se SkogsSveriges film från #SkogsElmia den 5/6!

  Etiketter: Skog
  Den andra mässdagen innehöll allt från frierier till spikslagning där allt skedde i mässmontrarna på #SkogsElmia. Se stillbilder och videoklipp i SkogsSveriges film.
  Läs mer
 • Drygt 10.000 besökare kom till #SkogsElmia den 5/6

  Etiketter: Skog
  Erik och Jan-Erik Lundström, Penny, utvecklare av C Wear Interactive Glasses
  Under fredagen värmde solen alla utställare och besökare på #SkogsElmia. Dessutom blev många hjärtan varma när Johan Dalslätt friade till sin sambo Therese Gunnarsson i Ponsses monter. Sydved presenterade interaktiva glasögon C Wear Interactive Glasses, som ska kunna hjälpa skogsägaren att planera gallring, avverkning, göra mätningar och markera olika objekt. Stora som små besökare provade simulatorer för skogsbruk och jakt.
  Läs mer
 • Se film från #SkogsElmia!

  Etiketter: Skog
  I SkogsSveriges film från #SkogsElmia finner du stillbilder och video från första dagen den 4/6 2015.
  Läs mer
 • Romantik bland skogsmaskinerna på #SkogsElmia

  Etiketter: Skog
  Johan Dahslätt kysser sin sambo Therese Gunnarsson
  Johan Dahlslätt friade till sin sambo Therese Gunnarsson i Ponsses monter på #SkogsElmia. Romantiken och solen flödade bland skogsmaskinerna när Johan gick ner på knä och fick ja från sin Therese. - Jag har funderat länge på det och nämnde det för Sandra och Jenny från Ponsse. Det kändes naturligt att göra det i montern eftersom Ponsse pysslar om mig som en familj, sa Johan Dahlslätt. Sambon svarade förstås ja!
  Läs mer
 • Hundratals utställare mötte tusentals besökare på SkogsElmia

  Etiketter: Skog
  Gunilla Lidén, marknadsföring och medlemsansvarig Föreningen Skogen
  På SkogsElmia träffas skogsägare, entreprenörer, skogstjänstemän och leverantörer av maskiner och tjänster för skogsbruket. Mässan tar plats i Vaggeryd, några mil utanför Jönköping. Efter en stormig dag före skogsmässan inleddes den första dagen med sol. Besökare och utställare har utbytt åsikter, många har provat på att testa och provköra maskiner och diskuterat investeringsbeslut. Temat för 2015 är skogsskötsel och gallring. #SkogsElmia
  Läs mer
 • Olle Olsson med Röjdåfors AB blev årets Golden Logger

  Etiketter: Skog
  Olle Olsson, Röjdåfors AB blev 2015 års Golden Logger
  Av 20 nominerade skogsföretag valdes fem kandidater ut. Exempel på kriterier är att företaget ska vara ett svenskregistrerat företag med god likviditet och fler än tre anställda. En branschkunnig jury gjorde därefter djupintervjuer med de fem finalisterna. Tävlingen ”The Golden Logger” arrangeras av Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, tillsammans med Elmia. Olle Olsson med Röjdåfors AB blev årets Golden Logger på #SkogsElmia.
  Läs mer
 • Emmy och Isabella tar tar över som skogsägare

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Emmy Andersson och Isabella Melkersson
  Emmy Andersson och Isabella Melkersson går första året av tre på Svenljunga naturbruksgymnasium med inriktning skog. De har växt upp på landet och bådas pappor är skogsägare. - Jag går högskoleinriktat och kommer att söka in till Skogsmästarskolan, säger Isabella. - Jag vill köra skördare och arbeta med manuell huggning, säger Emmy. Båda står i monter på #SkogsElmia
  Läs mer
 • Följ SkogsSverige under SkogsElmia och Skogsnolia

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige rapporterar från SkogsElmia och Skogsnolia
  SkogsSverige kommer att göra reportage från mässorna SkogsElmia den 4-6 juni och Skogsnolia den 11-13 juni. Följ oss på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter.
  Läs mer
 • Stora skogsavverkningar diskuteras i Sorsele

  Etiketter: Skog
  Den 4 juni besöker Skogsstyrelsens sektorsråd Sorvatliden utanför Sorsele. Temat för dagen är hur stora avverkningar påverkar landskapsbild och miljö. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor