Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Jobben går i arv

  Etiketter: Skog
  ”Jag ville bli jägmästare men syo-konsulenten sa att det bara var för killar”, berättade sjuksköterskan och stack nålen i min arm. Hon var social, inte 50 fyllda, var väldigt bra på att tappa blod utan att det kändes och hade säkert blivit en bra jägmästare. / Skogen
  Läs mer
 • Markberedning ger fler plantor i nya skogar

  Etiketter: Skog
  Genom att markbereda innan ny skog ska anläggas ökar möjligheten att få en bra återväxt av skog. Det visar Skogsstyrelsens analyser av återväxternas kvalitet. Störst betydelse har markberedningen i norra Norrland. Effekten avtar sedan ju längre söderut man kommer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Laila Rogestedt har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer

  Etiketter: Skog
  Laila Rogestedt har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer i Södra. Hon tillträder 1 mars, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark. Laila Rogestedt, född 1962, är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola med licentiatexamen inom polymerteknologi, och har sedan 1991 innehaft olika befattningar inom den internationella kemikoncernen Borealis. / Södra
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen minskar antalet kontor i nord

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen minskar antalet kontor i Jämtland och Västernorrland från 14 till 11 stycken, men den lokala verksamheten runt om i länen fortsätter. Genom att dra nytta av de möjligheter som ny teknik erbjuder så ska länens skogsägare och skogsföretag även framöver kunna få en bra service. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: När ska folk sluta tro på sagor om skogen?

  Etiketter: Skog
  Skogen har alltid haft sin mystik som både skrämt, tjusat och satt fart på fantasin. Trollen fanns antingen i källarskrubben eller i skogen, och hur många har inte hört de mest fantastiska berättelser om vittra, småfolket och annat skrymt? Den största, mest omhuldade och långlivade myten - den är att "skogen håller på att ta slut". Sanningen är att vi aldrig någonsin har haft mer skog i Sverige än vad vi har idag. Vi har dubbelt så mycket skog som på 1920-talet, men ändå säger vår tids myt att "skogen håller på att ta slut". / Skogsland
  Läs mer
 • Latvian Forest ökade omsättningen men vände till förlust under årets första nio månader

  Etiketter: Skog
  Latvian Forest ökade omsättningen men minskade resultatet i de nio första månaderna av 2014. Omsättningen klättrade till 308.100 euro (220.000). Rörelseresultatet sjönk till -48.700 euro (10.400). Resultatet före och efter skatt uppgick till -89.300 euro (-45.800). / FinWire
  Läs mer
 • Skogsbarometern 2014: Förbättrad lönsamhet och optimistisk framtidstro

  Etiketter: Skog
  Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank och Sparbankerna, visar att över hälften av skogsägarna anser att lönsamheten i sitt skogsbruk är tillfredsställande. Skogsägarna tror att virkespriserna och värdet på skogsmark kommer att få en positiv utveckling framåt. Skogsbarometern visar också att skador på skog anses vara det som kan få störst påverkan på ägandet på sikt. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Känslan av ägande viktigast

  Etiketter: Skog
  Jakten och känslan av att äga sina träd är viktigast för skogsägarna. Lönsamheten, som har förbättrats senaste året, är mindre viktig, enligt en rapport. / Katrineholmskuriren
  Läs mer
 • Små maskiner kan ge fler jobb

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  När stormarna drog genom skogarna fick Bernt Jonsson fullt upp. Nu vill han förebygga inför kommande stormar, och rekognoserar marknaden för gallring med mindre skogsmaskiner. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • En skogsindustriell stormakts uppgång – och sen?

  Etiketter: Skog
  Under KSLA:s skogsavdelnings årliga möte höll Erland Mårald, professor i idéhistoria, ett mycket uppskattat föredrag om samhälleliga orsaker bakom den svenska skogsindustrins framgångsrika utveckling under 1900-talet ur ett idéhistoriskt perspektiv. / SLU
  Läs mer

Sidor