Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Ilska över skoglig miljöpolitik

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Nästan tre fjärdedelar av Jokkmokks kommuns yta är skyddad. När Länsstyrelsen föreslår att ytterligare 20 000 hektar av Jokkmokks allmänning ska bli naturreservat känner många markägare ilska och besvikelse. / Skogen
  Läs mer
 • Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015

  Etiketter: Skog
  Med anledning av Våtmarksfondens 20-årsjubileum anordnas en konferens på temat Vattenlandskap i praktiken på Christinehof, Brösarp i Skåne. Konferensen - som innehåller såväl föredrag som exkursioner - vänder sig till alla med intresse för våtmarksfrågor. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Nya kartor över norra Sveriges skogar

  Etiketter: Skog
  Nu kan även skogsägare i norra Sverige dra nytta av Skogsstyrelsens skogliga grunddata. 85 procent av Sveriges skogsmark har laserskannats, och informationen har bearbetats till kartor som kan vara en mycket god hjälp för dem som arbetar med skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ägarskifte i sikte

  Etiketter: Skog
  Yogainstruktören och framtida skogsägaren Linda Kärrman gick i våras Norras Grundkurs i skogsbruk. Kursen ökade kunskapstörsten och nu vill Linda lära sig mer om skogsskötsel och förvaltarskap. Linda vill vara väl förberedd inför dagen då hon tar över föräldrarnas skog. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Stort röjningsbehov i Skaraborgs skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför under december månad en särskild satsning för att lyfta röjningsbehovet i Skaraborgs skogar. Att röja sin skog är både en lönsam investering och en del av ett aktivt naturvårdsarbete. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra justerar priser på talltimmer och klensortiment

  Etiketter: Skog
  Södra sänker priserna för talltimmer och barrkubb med 20 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub). Klentimmerpriserna sänks med 20 kronor/m3fub för gran och med 35 kronor/m3fub för tall. Sänkningen är en anpassning till lägre marknadspriser på färdigvara. / Södra
  Läs mer
 • Enorm potential i svensk skogsråvara

  Etiketter: Skog
  Mer pengar för att utveckla det gröna guldet men också vägslitageavgift för tung trafik. Det utlovade Sven-Erik Bucht (S) vid sitt första framträdande som landsbygdsminister på Elmia i Jönköping i slutet av oktober. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ny förening ska gynna skogsägare

  Etiketter: Skog
  Mellanskog och andra skogsägareföreningar får nu konkurrens från en nybildad sammanslutning. Det är en ny förening för skogsägare i Hudiksvall och Nordanstig som bildats. Namnet är Norrhälsinge skogsägareförening och den bildades formellt i oktober. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Klart med stöd för brandskadad energived

  Etiketter: Skog
  30 kronor per kubikmeter. Det blir det maximala stödet för upparbetning av brandskadat virke till energived för de som drabbades av skogsbranden i Västmanland. Och det kan löna sig att söka snabbt. / Skogsland
  Läs mer
 • Marknaden för skogsindustriprodukter i UNECE-regionen återhämtar sig fortfarande från krisen 2008

  Etiketter: Skog
  Produktionen av de viktiga skogsindustriprodukterna i UNECE¹ regionen (Europa, OSS² och Nordamerika) ligger fortfarande 10-15 % under den genomsnittliga årliga produktionen under de fyra år (2004-2007) som föregick krisen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor