Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Lager av rundvirke och massaflis andra kvartalet 2015

  Etiketter: Skog
  De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,9 miljoner m³f ub (kubikmeter barkat virke) per den 30 juni 2015. Det är en ökning med 1 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya grepp krävs efter skogsbränder

  Etiketter: Skog
  I augusti 2014 rasade den största skogsbranden i Sverige i modern tid. I spåren av den står skogsägarna i Västmanland inför att föryngra stora arealer. Gamla erfarenheter av föryngring efter brand kan nu komma väl till pass. / Skogforsk
  Läs mer
 • Avverkningar i Västerbotten följs upp med helikopter

  Etiketter: Skog
  Den här veckan startar Skogsstyrelsen en koncentrerad tillsynsinsats i Västerbotten med hjälp av helikopter. Syftet är bland annat att följa upp hur det går med återväxten av skog och hur miljöhänsyn tagits vid avverkningar.
  Läs mer
 • Den anmälda avverkningsarealen minskade i augusti

  Etiketter: Skog
  Statistik för augusti månad visar en minskning av anmälda avverkningsarealer med 15 procent eller 4 088 hektar jämfört med motsvarande månad 2014. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mörker, ljus och gryning för skogsindustrin

  Etiketter: Skog
  Skogsindustrierna presenterar idag kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin”: Världsekonomin hackar fram i måttlig takt där orosmoln kring Kina tornar upp sig. Trävarukonjunkturen är ljummen men lagersituationen pekar mot en förbättring. Pappersproduktionen fortsätter att minska något men en viss ljusning kan skönjas på exportfronten totalt för skogsindustrin. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Frukostmöte: Ökad tillväxt

  Etiketter: Skog
  Välkommen till frukostmöte torsdag 22:a okt! Kom på frukost och ta tillfället att lära dig mer om hur vi kan öka tillväxten i våra skogar med olika metoder. Vi går också genom vad som är mest lönsamt samt vad som ska undvikas. Att hushålla med skogen på ett lönsamt sätt i skogliga åtgärder är mycket viktigt och allra oftast avgörande tillsammans med skogsvårdande åtgärder. Därför håller vi ett kostnadsfritt frukostmöte i detta ämne. Välkomna på torsdag 22:a okt kl. 7-9 till Rådgivarkontoret, Gamlebygymnasiet i Gamleby.
  Läs mer
 • Följ SkogsSverige på #hex15

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige på Twitter
  SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex15. Följ seminarierna på vårt Twitter-konto.
  Läs mer
 • Följ SkogsSverige på Facebook under #hex15

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige på Facebook
  SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex15. Följ seminarierna via vår Facebook-sida!
  Läs mer
 • Dags att nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2016

  Etiketter: Skog
  ersoner i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden kan nomineras till Anders Walls landsbygdsstipendium, som är avsett för kompetensutveckling. / KSLA
  Läs mer
 • Statssekreterare Backteman deltog i FN:s skogskongress

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  FN:s Världsskogkongress i Durban, Sydafrika avslutades i fredags. Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Buch representerade Sverige under veckan och berättar här om sina erfarenheter från kongressen./ Näringsdepartementet - Regeringen.se
  Läs mer

Sidor