Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Måttliga skogsskador efter stormen Freja

  Etiketter: Skog
  Stormen Freja drog främst fram över Halland, norra Skåne och delar av Kronoberg under natten till söndag. Skogsstyrelsen bedömer att skadorna på skog är måttliga och kommer därför inte att genomföra någon inventering i de berörda länen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Finalisterna i Årets Gröna Guld

  Etiketter: Skog
  Lrf och Norrskog delar tillsammans ut priset till Årets Gröna Guld på Guldgalan 12:e november på Frösö Park. / Norrskog
  Läs mer
 • Stenvalls Trä tecknar nytt avtal kring plantleveranser

  Etiketter: Skog
  Stenvalls Trä AB och Svenska Skogsplantor har överenskommit om ett nytt treårigt avtal om leveranser av plantor. Göran Sundberg, Råvaruchef, Stenvalls Trä AB: - Stenvalls trä väljer SSP som leverantör av plantor och plantering för att Svenska Skogsplantor erbjuder en bra planta och en bra plantering, vilket leder till en bra föryngring. / Svenska Skogsplantor
  Läs mer
 • Tyngre laster på landets vägar utreds

  Etiketter: Skog
  Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda om det är möjligt att köra med tyngre laster på landets vägnät. Något som skulle välkomnas av den tunga industrin./ Ekot - Sveriges Radio
  Läs mer
 • 40 skogsentreprenörer uppsagda - kritik mot Moelven

  Etiketter: Skog
  Moelven Skog AB har sagt upp kontrakten med 40 skogsentreprenörer. Nya anbud har begärts in och osäkerheten är stor. Några av de berörda har varslat sin personal om uppsägning och många är kritiska mot Moelvens anbudsunderlag./ ATL
  Läs mer
 • Moelven svarar på kritiken

  Etiketter: Skog
  "Jag har inte fått ett enda mejl, besök eller telefonsamtal kopplat till kritik eller osäkerhet om vårt anbudsunderlag." Så bemöter Moelvens Skog AB:s produktionschef Carl-Axel Östensson kritiken om att anbudsunderlaget är luddigt och otydligt./ ATL
  Läs mer
 • Jonas är första ”Årets Unga Skogsentreprenör”

  Etiketter: Skog
  Han har aldrig varit anställd, är besjälad entreprenör och brinner för skogsbranschen. Nu hyllas Jonas Lantz med priset ”Årets Unga Skogsentreprenör”. – Det är extra roligt eftersom utmärkelsen kommer inifrån branschen, säger en glad Jonas i ett pressmeddelande./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Södras nya skötselinstruktioner ska minska stormskador

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra har dragit många viktiga lärdomar efter senare års omfattande stormar. Erfarenheterna och kunskaperna har nu tagits tillvara i form av nya skötselinstruktioner som ska minska framtida stormskador på skogen. Gallring vid lägre höjd och tidigare slutavverkning av grandominerade bestånd är två viktiga förändringar, enligt ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • Karin vann pris för dipsås från skogen

  Etiketter: Skog
  Karin Bjärnstedt och hennes man driver tillsammans Ekekulls produkter. Ett företag som producerar och säljer produkter med ingredienser från skogen. Nu har de vunnit pris för en dipsås på kantareller./ Vetlanda-Posten
  Läs mer
 • Nu finns scenarier för den svenska skogens framtid

  Etiketter: Skog
  Högst 100 miljoner skogskubikmeter per år kan avverkas mellan år 2020 och 2030 om skogsbruket ska vara på en hållbar nivå. Det finns också utrymme att öka virkesanvändningen i Sverige och utvinna mer biobränsle. Det visar Skogsstyrelsens och SLUs skogliga konsekvensanalyser som nu är klara./ Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor