Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Alternativ skogsskötsel i ny bok

  Etiketter: Skog
  En handbok om hyggesfritt skogsbruk, Skogspraktikan, har getts ut av Visto Förlag. Boken beskriver alternativ till dagens konventionella skogsbruksmetoder, enligt författarna. / Skogsland
  Läs mer
 • Mångårigt arkeologiarbete belönas

  Etiketter: Skog
  Bernt Ove Viklund, Näsåker, har fått en utmärkelse av Kungliga skogs- och lantbruksakademien. – Jätteroligt, säger han. Det handlar om N.P Haléns donationsfond, en belöning som delas ut till personer "för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården. / Allehanda
  Läs mer
 • Skogsliv ersätts av nya kanaler

  Etiketter: Skog
  Sedan septembernumret har vi i tidningen SKOGEN fasta sidor med bevakning av Föreningen Skogens verksamhet. Vi berättar om medlemmar och deras arbete för skogen, om gemensamma aktiviteter, opinionsbildning, medlemsförmåner och lite om föreningens inre arbete. / Skogen
  Läs mer
 • Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö, Skog
  I jakten på biobränslen som ger lägre utsläpp av koldioxid än fossila bränslen är stubbar en hittills nästan outnyttjad resurs. För att tillvarata denna resurs behöver vi veta mer om stubbrytningens effekter på den biologiska mångfalden, hur stubbskörden påverkar produktion och avrinning av kvicksilver samt hur koldioxidutsläppen förändras över tid. För att ta reda på detta har samhällsvetare, kolbalansforskare, vattenforskare och experter på biologisk mångfald från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Lunds universitet tillsammans med Energimyndigheten och skogsnäringen undersökt de här frågorna under fyra år i temaprogrammet "Stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad miljöpåverkan". Den 26:e mars är du därför varmt välkommen till programmets slutkonferens på World Trade Center i Stockholm där resultaten presenteras. / SkogsSveriges kalendarium
  Läs mer
 • Bra med naturvårdsavtal för sociala värden

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gör det möjligt att använda frivilliga naturvårdsavtal även för skogar med höga sociala värden. Från och med i år är det möjligt för skogsägare att teckna naturvårdsavtal även för att bevara skogar av stor betydelse för friluftsliv och rekreation, till exempel skolskogar. Intresserade markägare kan skriva naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommunen. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Nyregistrering av skotare 2014: Skifte på tronen och kraftig ökning för små skogsmaskiner

  Etiketter: Skog
  Komatsu Forest har varit den ständiga tvåan på skogsmaskiner i Sverige. 2014 gick de om marknadsledaren John Deere, visar registreringen av nya skotare på Transportstyrelsen. – Vi har lanserat fem nya modeller, vilket är resultatet av en långsiktig ägare som satsar, förklarar Peter Hasselryd, försäljningschef på Komatsu Forest. / SkogsElmia
  Läs mer
 • Viktig remissrunda om Levande skogar

  Etiketter: Skog
  Nu går Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av miljömålet Levande skogar ut på remiss. Skogsstyrelsen eftersträvar ett brett deltagande i arbetet med att utvärdera möjligheterna att nå målet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Göran Persson: "Skog är bäst"

  Etiketter: Skog
  När det gäller fastigheter är skog det bästa investeringsalternativet. Det slog före detta statsminister Göran Persson fast på ett seminarium. Hör en exklusiv intervju med lantbrukaren, skogsägaren, Sveaskogs ordförande och tillika den före detta statsministern Göran Persson. Hör om hans syn på svenskt lantbruk och den nuvarande jordbrukspolitiken, bristen på en nationell livsmedelsförsörjning och misstagen som han ångrar under åren vid regeringsmakten gentemot lantbrukspolitiken. I Intervjun pratar Göran Persson också om den egna gården, skogsindustrins framtid - och varför fler riskkapitalister behövs i lantbruket. / Skogsland
  Läs mer
 • Var tredje huggbil brann

  Etiketter: Skog
  Huggbilar är extremt brandfarliga och i takt med att skärpta miljökrav höjt temperaturen har antalet eldsvådor ökat. Nu börjar försäkringsbolagen dra öronen åt sig. / ATL
  Läs mer
 • Framtidens produkter av skog

  Etiketter: Skog
  Skogsindustrierna har tillsammans med forskningsinstitutet Innventia tagit fram en film om möjligheterna med fiberbaserade produkter från skogen och hur vi kan gå mot en bioekonomi. Världens utmaningar är många och här är förnybara, biobaserade produkter en av lösningarna. Allt som idag kan göras av olja kan göras av skog. Vi skulle till exempel kunna göra bildskärmar av papper, tavlor som lyser i mörkret eller förpackningar som signalerar när maten har blivit dålig. Helena Halonen, Senior manager, New materials and functions Packaging Solutions på Innventia AB inspirerar tittaren om de möjligheter som finns. Är du mer intresserad av framtidens produkter från skogen? På http://www.ekoportal2035.se hittar du mängder av idéer som kan bli verklighet i en nära framtid. (Youtube-film) / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor