Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • SkogsSveriges 20-årsjubileum 16/11 2015!

  Etiketter: Skog
  Idag den 16/11 firar SkogsSverige att det är tjugo år sedan verksamheten grundades. Firandet sker i KSLA:s lokaler i Stockholm kl 13-19 och under dagen kommer grundare, tidigare verksamma samt nuvarande organisation berätta den spännande historien om SkogsSverige. Deltagarna får också veta en del om framtiden för SkogsSverige och även för skogssektorns digitala medier. På grund av detta publiceras inga övriga nyheter utan den ordinarie nyhetspubliceringen sker från tisdagen den 17 november. Däremot kan du följa jubileet via våra sociala medier, dvs SkogsSverige på Facebook och på Twitter, #ssv20.
  Läs mer
 • 2000-tal: Nytändning för skogsproduktionen

  Etiketter: Skog
  Jan Fryk har arbetat inom skogsbruk i mer än 40 år. I över ett kvartssekel var han VD för Skogforsk och dess föregångare, forskningsstiftelsen Skogsarbeten. I en serie på fyra delar berättar han själv om den skogstekniska resan genom fyra decennier och de strömningar och behov som påverkat kursen. I den fjärde och sista delen beskriver 2000-talet fram till i dag, med en nytändning för skogsproduktion och produktivitet. / Skogsland
  Läs mer
 • Inget brott när skogsmaskin sjönk i sjö

  Etiketter: Skog
  Det låg inget brott bakom olyckan där en tonåring dog i samband med att en skogsmaskin sjönk i en sjö, enligt Svea hovrätt. / ATL
  Läs mer
 • Skogsföretag prisas för sina nyanställningar

  Etiketter: Skog
  Regn och rusk till trots så var det en ljus dag när Dalshults Skog och Entreprenad AB mottog Centerpartiets Guldklöver för sina framgångar. – Tre av fyra nyanställningar sker hos småföretagen och när vi såg vårens företagsranking bland aktiebolag med mellan tio och 50 anställda så hade Dalshult ökat sin personalstyrka med 64 procent under mätningsperioden 2014, säger Arnold Andréasson. / Lokaltidningen Bjuv
  Läs mer
 • Internationella GIS-dagen den 18 november

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen firar den internationella GIS-dagen med en mängd olika aktiviteter över landet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fällde över 500 träd – riskerar halv miljon i böter

  Etiketter: Skog
  En samfällighetsförening hotas att få betala över en halv miljon i sanktionsavgift för en olovlig trädfällning. Då är ändå den föreslagna summan nedsatt till en fjärdedel av ursprungsbeloppet. / Norrtelje Tidning
  Läs mer
 • Stölder hotar skogsbransch

  Etiketter: Skog
  ”Just nu är det riskfritt för tjuvarna att stjäla”, menar Hembjer. Stölderna av skogsmaskiner på Höglandet har eskalerat. Branschorganisationen SMF Skogsentreprenörerna slår nu larm och menar att något måste göras åt denna typ av kriminalitet. / Vetlanda-Posten
  Läs mer
 • Debatt: Skogen är en framtidsbransch för alla

  Etiketter: Skog
  För att nå en jämställd skogssektor krävs att schablonbilden av skogsbranschen som en värld för män och av män ändras. / Norran
  Läs mer
 • ”Privatskogsbruket har en framtid inom det här”

  Etiketter: Skog
  Bättre röjning och längre omloppstider, det är vad som krävs för att skapa specialsortiment som håller hög klass. Och lyckas man finns pengar att hämta. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Jonas är ”Årets Unga Skogsentreprenör”

  Etiketter: Skog
  Han har aldrig varit anställd och brinner för skogsbranschen. Jonas Lantz blev Årets unga skogsentreprenör. För tionde året sätter SLA* ljuset på en ung entreprenör. Tidigare har enbart skogsmaskinföretagare uppmärksammats, men nu breddas priset att omfatta alla skogsentreprenörer. / Skog Supply
  Läs mer

Sidor