Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Hänsynen till forn- och kulturlämningar i skogsbruket kan bli bättre

  Etiketter: Skog
  Myndigheterna behöver utveckla sitt arbete med forn- och kulturlämningar i skogen. Det konstaterar skogsbruket i en gemensam skrivelse till berörda myndigheter och departement. / Skogforsk
  Läs mer
 • Tio skogsägare om framtiden

  Etiketter: Skog
  Utifrån den årliga undersökningen Skogsbarometern frågade Skogsaktuellt tio skogsägare hur de ser på framtiden i skogen. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Rainforest Alliance får ny vd: Nigel Sizer

  Etiketter: Skog
  Rainforest Alliance meddelar att Nigel Sizer utnämnts till ny vd för organisationen och börjar sitt arbete den 1 februari 2016. Sizer har 25 års erfarenhet av internationellt arbete inom hantering av naturresurser, nu senast som global ledare för Skogsprogrammet World Resources Institute, WRI. I sitt uppdrag på WRI har Nigel Sizer lett en arbetsstyrka på cirka hundra personer, med placering i Afrika, Asien och Latinamerika. / Rainforest Alliance
  Läs mer
 • Jällagymnasiet ordnar julgransplundring med 17 tons skogsmaskin på Vaksala torg

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Lördag den 16 januari bjuder Jällgymnasiet på rejäl julgransplundring. Klockan tolv tas den 12 meter höga julgranen på Vaksala torg ner med hjälp av en 17 ton tung skogsmaskin. Evenemanget är startskottet i en kampanj för att öka intresset för skogsutbildningen på Jällagymnasiet. / Uppsala kommun
  Läs mer
 • Bayersk skogsmässa lockar många

  Etiketter: Skog
  Intresset är stort för skogsmässan KWF-Tagung, som arrangeras i Bayern den 9-12 juni. Mässan arrangeras vart fjärde år och är startskott för Elmia Wood 2017 på den internationella arenan. / Elmia
  Läs mer
 • Den anmälda avverkningsarealen minskade i december

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal minskade med 4 procent i december 2015 jämfört med motsvarande månad 2014. Den anmälda avverkningsarealen fortsätter att minska. Under december 2015 sjönk anmäld avverkningsareal med 4 procent till 19 874 hektar jämfört med motsvarande månad förra året. På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 13 av 21 län. För landsdelar som helhet minskade den anmälda avverkningsarealen i Norra Norrland och Svealand. Vid jämförelse mellan 2015 och 2014 har det anmälts 13 procent mindre areal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • SMF Skogsentreprenörerna flyttar in i Näringslivets hus

  Etiketter: Skog
  SMF Skogsentreprenörerna
  Det operativa skogsbruket, plantering, röjning, avverkning, är utkontrakterat till entreprenörer. SMF Skogsentreprenörerna är skogsentreprenörskårens egen branschorganisation och arbetar för ett professionellt Skogssverige med lönsamma och fristående skogsentreprenörer. Föreningen har idag ca 850 medlemsföretag och ett helägt dotterbolag där man bedriver entreprenörscertifiering enligt PEFC.
  Läs mer
 • Bokrelease av Den öppna skogen: Kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Bokrelease av Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn
  Den 11:e december var det boksläpp på SLU Umeå för Den öppna skogen. Här samlades intresserade lyssnare och där några av författarna fick berätta om arbetet bakom boken samt förhoppningar om vad boken kan bidra med i det fortsatta jämställdhetsarbetet i skogssektorn.
  Läs mer
 • Krafttag mot bränder som banar väg för palmodling

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Indonesiens regering har tagit krafttag mot de företag som bränner skogsmark för att bana väg för att bana väg för fler palmodlingar. Skogsbränderna som uppstod förra året blev extra kraftiga och drabbade miljontals människor. / SR Vetenskapsradion
  Läs mer
 • Hon ska leda det europeiska familjeskogsbruket

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Emma Berglund tar den 1 mars över som generalsekreterare för det Europeiska Familjeskogsbrukets konfederation, CEPF. Emma Berglund är idag det nordiska familjeskogsbrukets, NSF, representant i Bryssel och anställd av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Som generalsekreterare kommer hon att bygga upp CEPF i European Forestry House, mitt emot EU-parlamentet, som under våren genomgår större personalförändringar. / LRF
  Läs mer

Sidor