Skog

Den svenska skogen

 

Sverige är en skoglig stormakt

Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

 

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören

Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

 

Omfattande miljöinsatser

De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. 

 

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället

Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Bråket om skogen allt bittrare: ”Svårt att komma framåt”

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogen spelar en central roll i klimatomställningen. Två motstridiga krafter slåss dock allt hårdare om tillgången. ”Det börjar...<br /> / Dagens industri
  Läs mer
 • Riskkarta för granbarkborre

  Etiketter: Skog
  I karttjänsten Skador på skog kan du bland annat kan se var det är störst risk för angrepp av granbarkborre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ​Pressinbjudan - utdelningen av Jönköpings kommuns Naturvårdspris 2020

  Etiketter: Skog
  Naturvårdspriset tilldelas ”personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen”. / Jönköpings kommun
  Läs mer
 • 5 tips för att optimera röjningen

  Etiketter: Skog
  Välj ut bestånden med störst röjbehov - det är ett av tipsen. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Bästa tipsen för att lyckas med röjningen

  Etiketter: Skog
  Under sommaren är det många som passar på att röja. Men vad ska du tänka på för att få ett så bra resultat som möjligt? Hur vet du vilka trädslag du ska gynna och hur lång tid tar det egentligen? Här ger virkesköparen Börje Hellman på Stora Enso dig sina bästa tips. / Stora Enso skog
  Läs mer
 • Skogen växer inte lika snabbt längre

  Etiketter: Skog
  Tillväxttakten av den svenska skogen är inte lika hög som tidigare visar den senaste sammanställningen. / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Öppna myndighetsdata kan ge samhällsnytta för 21 miljarder

  Etiketter: Skog
  - Vår analys visar att öppna och avgiftsfria myndighetsdata skulle kunna ge samhället ett mervärde på 10-21 miljarder kronor årligen, säger Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg. Inom skogsbruket har föreslagna datamängder stor potential för planering, inventering och avverkning genom arbetstidsbesparingar och ökad produktivitet. / Lantmäteriet
  Läs mer
 • Marknadsläget för skogen och skogsindustrin

  Etiketter: Skog
  Här hittar du inspelningen från Danske Banks digitala skogskväll som sändes 8 juni 2020. / Danske Bank
  Läs mer
 • Sveaskog restaurerar våtmark i Åtvidaberg

  Etiketter: Skog
  Söndagen den 14 juni invigs ett stort våtmarksprojekt vid Grävsätters landskap intill Åsens naturreservat i Åtvidabergs kommun. Projektet har återskapat våtmarker för att gynna fler vattenlevande organismer och insekter. / Sveaskog
  Läs mer
 • AI och 5G avgörande för framtidens skogsnäring visar ny trendspaning

  Etiketter: Skog
  Framför allt AI och 5G skapar betydande möjligheter för skogsnäringen, det gör även IoT och Edge Computing, och det redan nu. Det konstateras i Biometria Labs trendspaningsrapport som publiceras för första gången. / Biometria
  Läs mer

Sidor