Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Välkommen till Umeås nya visningsområde

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Aktivt skogsbruk för ett uthålligt samhälle. Den 16 september bjuder projektet Skog, Klimat och Miljö och Skogsriket Västerbotten in till invigning och guidning i Umeås nya visningsområde vid Nydala. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Fler registrerade skotare behöver inte längre bero på konjunkturen

  Etiketter: Skog
  Försäljningen av skotare har vänt uppåt under de senaste månaderna. Det visar statistik över nyregistrerade maskiner under 2014 fram till utgången av augusti. Rottne är en av vinnarna och John Deere har vänt efter en kraftig minskning under våren. Under årets första åtta månader registrerades 184 nya skotare. Samma period förra året var siffran 150 och året dessförinnan 209. Se Skotarkartan! / SkogsElmia
  Läs mer
 • Hur man får betalt för virke ofta viktigare än priset

  Etiketter: Skog
  Hur du får betalt kan ha större effekt på det ekonomiska utfallet än själva virkespriset. Avverkar du skog bör du därför lägga upp en betalningsplan för likviden. Det säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Vägkunskap i tryck och på webben

  Etiketter: Skog
  En ny handledning om skogsbilvägar - "Skogsbilvägar - service, underhåll och upprustning" - finns nu i Skogforsks webbshop. Den kompletterar den nya modulen om skogsbilvägar i det webbaserade kunskapssystemet Kunskap Direkt./ Skogforsk
  Läs mer
 • Skogen kom till torget i Karlstad

  Etiketter: Skog
  Stolta som furor var de fast deras medförda skog mest bestod av gallrat björksly. Mellanskog samlade skogsägare bland valstugorna på torget i Karlstad för att väcka uppmärksamhet åt skogsfrågorna./ Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Drabbade skogsägare ska utbildas

  Etiketter: Skog
  Den stora skogsbranden i Västmanland har brandskadat stora mängder timmer. Det finns fortfarande risker med att beträda den sönderbrända marken. Skogsägarna ska nu utbildas i vilka dessa är för att kunna fortsätta arbeta i skogen./ SVT Västmanlandsnytt
  Läs mer
 • Björnhona anföll kvinna

  Etiketter: Skog
  En kvinna, sysselsatt med skogsarbete, attackerades på onsdagen av en björnhona i skogen utanför Bjurholm väster om Umeå. Räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen strax efter klockan 14. Två timmar senare var kvinnan omhändertagen av ambulanspersonal./ DN.se
  Läs mer
 • Eon vill ha mer skog i ledningsgatorna

  Etiketter: Skog
  Energibolaget Eon vill med hjälp av ny teknik minska skadorna för markägaren när ledningsgator röjs och trädsäkras. – Vi vill kunna göra det möjligt för skogsbruk i våra ledningsgator, säger underhållschefen Henrik Staffansson på Eon som under två dagar i Kosta försöker få med markägare och dess representanter på ett nytt tänk kring underhåll av ledningsgator./ ATL
  Läs mer
 • Nasa inventerar skogen från rymden

  Etiketter: Skog
  Med laserbaserad radar ska Nasa för första gången ta reda på hur mycket trä det egentligen finns i jordens skogar./ Ny Teknik
  Läs mer
 • 90-tons lastbil kan bli aktuellt på fler sträckor

  Etiketter: Skog
  Det försök som pågått sedan 2009 med en 90-tons timmerbil på sträckan Överkalix - Piteå kan i framtiden bli aktuellt även på andra sträckor i Norrbotten. Bakom försöket ligger ett samarbete mellan Sveaskog, SCA och Överkalix kommun./ SVT Nordnytt
  Läs mer

Sidor