Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Den anmälda avverkningsarealen ökade i augusti 2014

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal uppgick till 26 770 hektar i augusti månad. Det är en ökning med 7 procent jämfört med samma månad 2013. Jämfört med juli 2014 är det en ökning med 48 procent, eller ca 8 690 hektar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens höstexkursion 2014

  Etiketter: Skog
  Titeln för årets höstexkursion är Ett stormigt skogsbruk - vad har vi lärt oss efter Gudrun? 10 år efter Gudrun ger vi oss ut i de Halländska skogarna för att ta reda på vad vi har lärt oss. Tillsammans med Sydved besöker vi en rad intressanta skogsskötselförsök i fält. Kom med och diskutera vad som krävs för ett stormanpassat skogsbruk. Föreningen Skogens medlemmar är inbjudna till höstexkursionen och föredragshållare kommer från Skogsstyrelsen, SLU och Sydved. SkogsSverige rapporterar från exkursionen. Följ oss på: #höstexkursion14
  Läs mer
 • Räddningstjänster bjuds in till seminarium om stora skogsbränder

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Den 9-10 oktober 2014 hålls seminariet Stora skogsbränder. Arrangemanget är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och MSB. / MSB
  Läs mer
 • Nu rullar Södras 74-tons flisbil med full last

  Etiketter: Skog
  Kort efter invigningen erhölls dispens för det ena ekipaget, en timmerbil med 5-axligt släp. Dispensen för flisbilen dröjde till den 10 september och flisbilen har varit i drift som 60-tonsbil under tiden. Nu är det full produktion som gäller för båda ekipagen, som även ingår i Skogforsks ETT-projekt En trave till. / Södra
  Läs mer
 • Stormskador och barkborrar i Västernorrland - konferens 23-24 september

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Tre års fokuserat arbete för att minska effekterna av granbarkborreangreppen i Västernorrland 2011 avslutas nu. På konferensen presenteras lärdomar från projektet och erfarenheter av vinterns stormar. Projektet Skogsskador i ett uthålligt skogsbruk har sedan i mars 2011 arbetat med att ta fram och sprida kunskap om granbarkborren. Dessutom har man inom projektet samarbetat på olika sätt för att minska effekterna av granbarkborrens angrepp i Västernorrland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Följ granbarkborrens svärmning på webben

  Etiketter: Skog
  Granbarkborrens svärmning är praktiskt taget avslutad för året. Den andra generationen har haft tydlig svärmning upp till Mälardalen, men viss svärmningsaktivitet har noterats ända upp till Kalix. Man kan förvänta sig att en hel del sent kläckta barkborrar kommer att övervintra i vindfällen. Upparbeta därför angripna vindfällen hela vintern!
  Läs mer
 • Brandkatastrofens effekt på marknaden

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Branden i Västmanland är en av de värsta svenska naturkatastroferna i modern tid. Vi är många som skänkt tankar till de som förlorat en anhörig, ett hem eller en historik under dessa fruktansvärda dagar. Då känns det både absurt och svårt att diskutera brandens effekter på marknaden. Men efter att vi fått frågor av ett stort antal drabbade såväl i brandområdet som i regionen har vi valt att göra ett försök att utröna om brandens härjningar skapar några effekter på värden, priser, etc. För läsaren vill vi understryka att informationen från branden fortfarande är mycket begränsad och en mängd uppgifter innehåller en stor grad av osäkerhet. Vi ber därför läsarna att snarare fokusera på slutsatser än detaljer i beräkningarna. / Danske Bank
  Läs mer
 • AB Karl Hedin utbildar lokala skogsägare som usatts för skogsbranden i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Den stora skogsbranden i Västmanland har brandskadat stora mängder timmer. Träden står kvar i skogen och skapar stora risker i området. För att skogsägarna skall förstå riskerna och kunna beträda sina marker med en medvetenhet håller AB Karl Hedin Råvara riskutbildning med början vecka 39. / AB Karl Hedin
  Läs mer
 • Räddningsinsatsen efter skogsbranden i Västmanland avslutad

  Etiketter: Skog
  På torsdagen avslutade räddningsledare Lars-Göran Uddholm räddningsinsatsen för skogsbranden i Västmanland. Det innebär att staten lämnar över ansvaret för marken och det fortsatta släckningsarbetet till skogsägarna själva. Brandområdet är dock fortfarande avspärrat för allmänheten. / Krisinformation.se
  Läs mer
 • Ny film om PEFC

  Etiketter: Skog
  Nu finns en ny film som kort och konkret sammanfattar innebörden i varför du som skogsägare ska PEFC-certifiera din skogsfastighet. (till videofilmen) /Norrskog
  Läs mer

Sidor