Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Enorm potential i svensk skogsråvara

  Etiketter: Skog
  Mer pengar för att utveckla det gröna guldet men också vägslitageavgift för tung trafik. Det utlovade Sven-Erik Bucht (S) vid sitt första framträdande som landsbygdsminister på Elmia i Jönköping i slutet av oktober. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ny förening ska gynna skogsägare

  Etiketter: Skog
  Mellanskog och andra skogsägareföreningar får nu konkurrens från en nybildad sammanslutning. Det är en ny förening för skogsägare i Hudiksvall och Nordanstig som bildats. Namnet är Norrhälsinge skogsägareförening och den bildades formellt i oktober. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Klart med stöd för brandskadad energived

  Etiketter: Skog
  30 kronor per kubikmeter. Det blir det maximala stödet för upparbetning av brandskadat virke till energived för de som drabbades av skogsbranden i Västmanland. Och det kan löna sig att söka snabbt. / Skogsland
  Läs mer
 • Marknaden för skogsindustriprodukter i UNECE-regionen återhämtar sig fortfarande från krisen 2008

  Etiketter: Skog
  Produktionen av de viktiga skogsindustriprodukterna i UNECE¹ regionen (Europa, OSS² och Nordamerika) ligger fortfarande 10-15 % under den genomsnittliga årliga produktionen under de fyra år (2004-2007) som föregick krisen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jobben går i arv

  Etiketter: Skog
  ”Jag ville bli jägmästare men syo-konsulenten sa att det bara var för killar”, berättade sjuksköterskan och stack nålen i min arm. Hon var social, inte 50 fyllda, var väldigt bra på att tappa blod utan att det kändes och hade säkert blivit en bra jägmästare. / Skogen
  Läs mer
 • Markberedning ger fler plantor i nya skogar

  Etiketter: Skog
  Genom att markbereda innan ny skog ska anläggas ökar möjligheten att få en bra återväxt av skog. Det visar Skogsstyrelsens analyser av återväxternas kvalitet. Störst betydelse har markberedningen i norra Norrland. Effekten avtar sedan ju längre söderut man kommer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Laila Rogestedt har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer

  Etiketter: Skog
  Laila Rogestedt har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer i Södra. Hon tillträder 1 mars, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark. Laila Rogestedt, född 1962, är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola med licentiatexamen inom polymerteknologi, och har sedan 1991 innehaft olika befattningar inom den internationella kemikoncernen Borealis. / Södra
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen minskar antalet kontor i nord

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen minskar antalet kontor i Jämtland och Västernorrland från 14 till 11 stycken, men den lokala verksamheten runt om i länen fortsätter. Genom att dra nytta av de möjligheter som ny teknik erbjuder så ska länens skogsägare och skogsföretag även framöver kunna få en bra service. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: När ska folk sluta tro på sagor om skogen?

  Etiketter: Skog
  Skogen har alltid haft sin mystik som både skrämt, tjusat och satt fart på fantasin. Trollen fanns antingen i källarskrubben eller i skogen, och hur många har inte hört de mest fantastiska berättelser om vittra, småfolket och annat skrymt? Den största, mest omhuldade och långlivade myten - den är att "skogen håller på att ta slut". Sanningen är att vi aldrig någonsin har haft mer skog i Sverige än vad vi har idag. Vi har dubbelt så mycket skog som på 1920-talet, men ändå säger vår tids myt att "skogen håller på att ta slut". / Skogsland
  Läs mer
 • Latvian Forest ökade omsättningen men vände till förlust under årets första nio månader

  Etiketter: Skog
  Latvian Forest ökade omsättningen men minskade resultatet i de nio första månaderna av 2014. Omsättningen klättrade till 308.100 euro (220.000). Rörelseresultatet sjönk till -48.700 euro (10.400). Resultatet före och efter skatt uppgick till -89.300 euro (-45.800). / FinWire
  Läs mer

Sidor