Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö, Skog
  I jakten på biobränslen som ger lägre utsläpp av koldioxid än fossila bränslen är stubbar en hittills nästan outnyttjad resurs. För att tillvarata denna resurs behöver vi veta mer om stubbrytningens effekter på den biologiska mångfalden, hur stubbskörden påverkar produktion och avrinning av kvicksilver samt hur koldioxidutsläppen förändras över tid. För att ta reda på detta har samhällsvetare, kolbalansforskare, vattenforskare och experter på biologisk mångfald från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Lunds universitet tillsammans med Energimyndigheten och skogsnäringen undersökt de här frågorna under fyra år i temaprogrammet "Stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad miljöpåverkan". Den 26:e mars är du därför varmt välkommen till programmets slutkonferens på World Trade Center i Stockholm där resultaten presenteras. / SkogsSveriges kalendarium
  Läs mer
 • Bra med naturvårdsavtal för sociala värden

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gör det möjligt att använda frivilliga naturvårdsavtal även för skogar med höga sociala värden. Från och med i år är det möjligt för skogsägare att teckna naturvårdsavtal även för att bevara skogar av stor betydelse för friluftsliv och rekreation, till exempel skolskogar. Intresserade markägare kan skriva naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommunen. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Nyregistrering av skotare 2014: Skifte på tronen och kraftig ökning för små skogsmaskiner

  Etiketter: Skog
  Komatsu Forest har varit den ständiga tvåan på skogsmaskiner i Sverige. 2014 gick de om marknadsledaren John Deere, visar registreringen av nya skotare på Transportstyrelsen. – Vi har lanserat fem nya modeller, vilket är resultatet av en långsiktig ägare som satsar, förklarar Peter Hasselryd, försäljningschef på Komatsu Forest. / SkogsElmia
  Läs mer
 • Viktig remissrunda om Levande skogar

  Etiketter: Skog
  Nu går Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av miljömålet Levande skogar ut på remiss. Skogsstyrelsen eftersträvar ett brett deltagande i arbetet med att utvärdera möjligheterna att nå målet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Göran Persson: "Skog är bäst"

  Etiketter: Skog
  När det gäller fastigheter är skog det bästa investeringsalternativet. Det slog före detta statsminister Göran Persson fast på ett seminarium. Hör en exklusiv intervju med lantbrukaren, skogsägaren, Sveaskogs ordförande och tillika den före detta statsministern Göran Persson. Hör om hans syn på svenskt lantbruk och den nuvarande jordbrukspolitiken, bristen på en nationell livsmedelsförsörjning och misstagen som han ångrar under åren vid regeringsmakten gentemot lantbrukspolitiken. I Intervjun pratar Göran Persson också om den egna gården, skogsindustrins framtid - och varför fler riskkapitalister behövs i lantbruket. / Skogsland
  Läs mer
 • Var tredje huggbil brann

  Etiketter: Skog
  Huggbilar är extremt brandfarliga och i takt med att skärpta miljökrav höjt temperaturen har antalet eldsvådor ökat. Nu börjar försäkringsbolagen dra öronen åt sig. / ATL
  Läs mer
 • Framtidens produkter av skog

  Etiketter: Skog
  Skogsindustrierna har tillsammans med forskningsinstitutet Innventia tagit fram en film om möjligheterna med fiberbaserade produkter från skogen och hur vi kan gå mot en bioekonomi. Världens utmaningar är många och här är förnybara, biobaserade produkter en av lösningarna. Allt som idag kan göras av olja kan göras av skog. Vi skulle till exempel kunna göra bildskärmar av papper, tavlor som lyser i mörkret eller förpackningar som signalerar när maten har blivit dålig. Helena Halonen, Senior manager, New materials and functions Packaging Solutions på Innventia AB inspirerar tittaren om de möjligheter som finns. Är du mer intresserad av framtidens produkter från skogen? På http://www.ekoportal2035.se hittar du mängder av idéer som kan bli verklighet i en nära framtid. (Youtube-film) / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • ”Arterna har fått det bättre”

  Etiketter: Skog
  Skogens arter har inte fått det sämre sedan ”det moderna skogsbruket” infördes på 1950-talet. Snarare bättre. Det skriver prof em Dag Lindgren i en analys. "Det är inte empiriskt belagt att artutdöendet i den svenska skogen ökat i nämnvärd grad genom förändringar i skogsbruksmetoder kring 1950, trots att detta brukar framhävas från naturvårdshåll", skriver Lindgren. / Skogen
  Läs mer
 • Vem ska bli vår valberedning?

  Etiketter: Skog
  På årsmötet är det valberedningen som föreslår Föreningen Skogens styrelse. Men vem föreslår nya kandidater till valberedning. / Skogen
  Läs mer
 • Klimatutbildade skogsägare anpassar sig efter klimatet

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna är intresserade av att vidta klimatanpassade skogsbruksåtgärder. Över 17 000 skogsägare har kompetensutvecklat sig i Skogsstyrelsens treåriga projekt. / Skogsland
  Läs mer

Sidor