Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Kyrkans brandskog blir naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Västerås stift hade ingen brandförsäkring för sin del av den eldhärjade skogen i Västmanland. Nu görs naturreservat av marken och genom ett byte med Naturvårdsverket får kyrkan ny skog utanför Lindesberg. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsbruket bör göra mer för att stävja bränder

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogsbruk kan utlösa bränder, nu senast branden i Västmanland som är den största på minst 100 år. Skogsbruk påverkar också brandrisken i positiv och i negativ riktning och mer kan göras för att minska den. Det måste beaktas av den utredning som regeringen tillsatt för att se över beredskapen. Det skriver Hans-Örjan Nohrstedt, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet. / SvD
  Läs mer
 • Brandkartan för skogsbranden i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Brandkartan är Skogsstyrelsens webbtjänst för att samla kartor över brandområdet i Västmanland. Du kan välja mellan att titta på kartorna via Mina sidor, eller ladda ner dem till din egen dator. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • FSC® driver utvecklingen till ett kemikaliefritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Målet med att helt fasa ut användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbaggen i det FSC-certifierade skogsbruket är på väg att uppnås. Kemikalieanvändningen i det FSC-certifierade skogsbruket har halverats på 4 år. Genom att FSC ställer krav på en giftfri plantering på hyggena drivs utvecklingen med att hitta alternativa lösningar framåt. / FSC
  Läs mer
 • SkogsSverige har publiceringsstopp 29/8-3/9

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige har publiceringsstopp 29/8 - 2/9
  SkogsSverige byter webbleverantör och i samband med detta kommer vi även att byta den tekniska plattformen. Det gör att vi behöver ha ett kortare publiceringsstopp den 29/8 till den 3/9. Från den 4/9 räknar vi med att allt ska vara i drift och att SkogsSveriges nyheter åter ska kunna publiceras. Webbadressen blir naturligtvis densamma som förut, dvs skogssverige.se.
  Läs mer
 • Tips kring försäkring och skogsbrand

  Etiketter: Skog
  Mikael Hellberg, skadechef på Länsförsäkringar Bergslagen, ger drabbade sina bästa råd till markägare som drabbats av skogsbrand./ Skogen
  Läs mer
 • Exkursion med fokus på hyggesfritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen, Bergvik skog och Jordens vänner genomför idag, 28 augusti, en exkursion för skogsföretag, kommuner, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Dalarna där olika metoder inom ramen för hyggesfritt skogsbruk studeras./ Cision
  Läs mer
 • Man omkom vid skogsarbete

  Etiketter: Skog
  En 34-årig man omkom i onsdags eftermiddag efter att ha fått ett träd över sig när han arbetade i skogen utanför Alvesta./ P4 Kronoberg - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Skogens ljud har förändrats

  Etiketter: Skog
  Hur lät skogens ljud för hundra år sedan och vilka ljud levererar dagens skogsbruk? Det var temat när Skogshistoriska sällskapet genomförde en exkursion i Mora under två dagar. – Skogshistoriska sällskapet har startats för att uppmärksamma den omfattande utveckling i skogen som skett under åren, säger Lars Olof Österström från Mora./ Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Nya flygbilder: före och efter branden

  Etiketter: Skog
  Lantmäteriet har flygfotograferat det brandhärjade området i Västmanland före och efter branden. På Lantmäteriets webbplats kan du nu jämföra bilder som togs i juni med helt nytagna bilder och se hur branden har förändrat landskapet./ Lantmäteriet
  Läs mer

Sidor