Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens höstexkursion 2014

  Etiketter: Skog
  Titeln för årets höstexkursion är Ett stormigt skogsbruk - vad har vi lärt oss efter Gudrun? 10 år efter Gudrun ger vi oss ut i de Halländska skogarna för att ta reda på vad vi har lärt oss. Tillsammans med Sydved besöker vi en rad intressanta skogsskötselförsök i fält. Kom med och diskutera vad som krävs för ett stormanpassat skogsbruk. Föreningen Skogens medlemmar är inbjudna till höstexkursionen och föredragshållare kommer från Skogsstyrelsen, SLU och Sydved. SkogsSverige rapporterar från exkursionen. Följ oss på: #höstexkursion14
  Läs mer
 • Räddningstjänster bjuds in till seminarium om stora skogsbränder

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Den 9-10 oktober 2014 hålls seminariet Stora skogsbränder. Arrangemanget är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och MSB. / MSB
  Läs mer
 • Nu rullar Södras 74-tons flisbil med full last

  Etiketter: Skog
  Kort efter invigningen erhölls dispens för det ena ekipaget, en timmerbil med 5-axligt släp. Dispensen för flisbilen dröjde till den 10 september och flisbilen har varit i drift som 60-tonsbil under tiden. Nu är det full produktion som gäller för båda ekipagen, som även ingår i Skogforsks ETT-projekt En trave till. / Södra
  Läs mer
 • Stormskador och barkborrar i Västernorrland - konferens 23-24 september

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Tre års fokuserat arbete för att minska effekterna av granbarkborreangreppen i Västernorrland 2011 avslutas nu. På konferensen presenteras lärdomar från projektet och erfarenheter av vinterns stormar. Projektet Skogsskador i ett uthålligt skogsbruk har sedan i mars 2011 arbetat med att ta fram och sprida kunskap om granbarkborren. Dessutom har man inom projektet samarbetat på olika sätt för att minska effekterna av granbarkborrens angrepp i Västernorrland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Följ granbarkborrens svärmning på webben

  Etiketter: Skog
  Granbarkborrens svärmning är praktiskt taget avslutad för året. Den andra generationen har haft tydlig svärmning upp till Mälardalen, men viss svärmningsaktivitet har noterats ända upp till Kalix. Man kan förvänta sig att en hel del sent kläckta barkborrar kommer att övervintra i vindfällen. Upparbeta därför angripna vindfällen hela vintern!
  Läs mer
 • Brandkatastrofens effekt på marknaden

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Branden i Västmanland är en av de värsta svenska naturkatastroferna i modern tid. Vi är många som skänkt tankar till de som förlorat en anhörig, ett hem eller en historik under dessa fruktansvärda dagar. Då känns det både absurt och svårt att diskutera brandens effekter på marknaden. Men efter att vi fått frågor av ett stort antal drabbade såväl i brandområdet som i regionen har vi valt att göra ett försök att utröna om brandens härjningar skapar några effekter på värden, priser, etc. För läsaren vill vi understryka att informationen från branden fortfarande är mycket begränsad och en mängd uppgifter innehåller en stor grad av osäkerhet. Vi ber därför läsarna att snarare fokusera på slutsatser än detaljer i beräkningarna. / Danske Bank
  Läs mer
 • AB Karl Hedin utbildar lokala skogsägare som usatts för skogsbranden i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Den stora skogsbranden i Västmanland har brandskadat stora mängder timmer. Träden står kvar i skogen och skapar stora risker i området. För att skogsägarna skall förstå riskerna och kunna beträda sina marker med en medvetenhet håller AB Karl Hedin Råvara riskutbildning med början vecka 39. / AB Karl Hedin
  Läs mer
 • Räddningsinsatsen efter skogsbranden i Västmanland avslutad

  Etiketter: Skog
  På torsdagen avslutade räddningsledare Lars-Göran Uddholm räddningsinsatsen för skogsbranden i Västmanland. Det innebär att staten lämnar över ansvaret för marken och det fortsatta släckningsarbetet till skogsägarna själva. Brandområdet är dock fortfarande avspärrat för allmänheten. / Krisinformation.se
  Läs mer
 • Ny film om PEFC

  Etiketter: Skog
  Nu finns en ny film som kort och konkret sammanfattar innebörden i varför du som skogsägare ska PEFC-certifiera din skogsfastighet. (till videofilmen) /Norrskog
  Läs mer
 • Välkommen till Umeås nya visningsområde

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Aktivt skogsbruk för ett uthålligt samhälle. Den 16 september bjuder projektet Skog, Klimat och Miljö och Skogsriket Västerbotten in till invigning och guidning i Umeås nya visningsområde vid Nydala. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer

Sidor