Skog

Den svenska skogen

 

Sverige är en skoglig stormakt

Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

 

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören

Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

 

Omfattande miljöinsatser

De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. 

 

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället

Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Lönsammare att vara skogsägare vid kusten

  Etiketter: Skog
  Att vara skogsägare i Västerbottens inland är betydligt tuffare än vid kustlandet. Under de senaste fem åren har skogsmarkspriserna gått ner cirka 20 procent mer än vid kusten. / Svt Västerbottensnytt
  Läs mer
 • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i Skogens dag på Grand Hôtel

  Etiketter: Skog
  Syftet med dagen är att lyfta upp och mötas kring de skogliga frågor som berör länet. Bland annat presenteras Länsstyrelsens strategiska jämställdhets- och miljöarbete, Umeå universitets skogliga satsningar och flera exempel på nya skogstekniska innovationer. Dagen inleds av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Deltar gör också Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, Lena Gustavsson, rektor Umeå universitet och Peter Högberg, dekan, fakulteten för skogsvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Skogspriserna område för område

  Etiketter: Skog
  Här kan du se utvecklingen av skogspriserna i Sverige från 2004 till 2014, uppdelat i tre områden. Nu har det vänt i skogen. Snittpriserna på skogsmark ökade svagt under 2014, efter två års nedgång. / ATL
  Läs mer
 • Den nedåtgående trenden är bruten - Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014

  Etiketter: Skog
  Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014 visar statistik från Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, LRF Konsult. Prisutvecklingen i kombination med dagens låga ränteläge gör skogsmark till ett riktigt intressant investeringsalternativ. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Alternativ skogsskötsel i ny bok

  Etiketter: Skog
  En handbok om hyggesfritt skogsbruk, Skogspraktikan, har getts ut av Visto Förlag. Boken beskriver alternativ till dagens konventionella skogsbruksmetoder, enligt författarna. / Skogsland
  Läs mer
 • Mångårigt arkeologiarbete belönas

  Etiketter: Skog
  Bernt Ove Viklund, Näsåker, har fått en utmärkelse av Kungliga skogs- och lantbruksakademien. – Jätteroligt, säger han. Det handlar om N.P Haléns donationsfond, en belöning som delas ut till personer "för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården. / Allehanda
  Läs mer
 • Skogsliv ersätts av nya kanaler

  Etiketter: Skog
  Sedan septembernumret har vi i tidningen SKOGEN fasta sidor med bevakning av Föreningen Skogens verksamhet. Vi berättar om medlemmar och deras arbete för skogen, om gemensamma aktiviteter, opinionsbildning, medlemsförmåner och lite om föreningens inre arbete. / Skogen
  Läs mer
 • Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö, Skog
  I jakten på biobränslen som ger lägre utsläpp av koldioxid än fossila bränslen är stubbar en hittills nästan outnyttjad resurs. För att tillvarata denna resurs behöver vi veta mer om stubbrytningens effekter på den biologiska mångfalden, hur stubbskörden påverkar produktion och avrinning av kvicksilver samt hur koldioxidutsläppen förändras över tid. För att ta reda på detta har samhällsvetare, kolbalansforskare, vattenforskare och experter på biologisk mångfald från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Lunds universitet tillsammans med Energimyndigheten och skogsnäringen undersökt de här frågorna under fyra år i temaprogrammet "Stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad miljöpåverkan". Den 26:e mars är du därför varmt välkommen till programmets slutkonferens på World Trade Center i Stockholm där resultaten presenteras. / SkogsSveriges kalendarium
  Läs mer
 • Bra med naturvårdsavtal för sociala värden

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gör det möjligt att använda frivilliga naturvårdsavtal även för skogar med höga sociala värden. Från och med i år är det möjligt för skogsägare att teckna naturvårdsavtal även för att bevara skogar av stor betydelse för friluftsliv och rekreation, till exempel skolskogar. Intresserade markägare kan skriva naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommunen. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Nyregistrering av skotare 2014: Skifte på tronen och kraftig ökning för små skogsmaskiner

  Etiketter: Skog
  Komatsu Forest har varit den ständiga tvåan på skogsmaskiner i Sverige. 2014 gick de om marknadsledaren John Deere, visar registreringen av nya skotare på Transportstyrelsen. – Vi har lanserat fem nya modeller, vilket är resultatet av en långsiktig ägare som satsar, förklarar Peter Hasselryd, försäljningschef på Komatsu Forest. / SkogsElmia
  Läs mer

Sidor