Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Effektivare skotning med sortimentsgripen

  Etiketter: Skog
  Den 29 oktober lanserades den stora skogstekniska nyheten – sortimentsgripen. Uppfinningen har benämnts som det största inom skotning sedan skotaren kom på 60-talet och bakom den står Helsinge Skog Innovation, HSP Gripen och Skogforsk./ Skogforsk
  Läs mer
 • SkogsSverige önskar trevlig Allhelgonahelg och Halloween!

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige tar ledigt från torsdagen den 30 oktober och återkommer med skogliga nyheter på måndag den 3 november. Vi önskar er alla en trevlig Allhelgonahelg och Halloween!
  Läs mer
 • Vi mobiliserar för jämställd regional utveckling

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  En jämställd fördelning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. På länsstyrelsens mobiliseringskonferens den 30 oktober berättar vi hur vi arbetar för ett mer jämställt län och hur det påverkar vår regionala utveckling. / Länsstyrelsen Västernorrland
  Läs mer
 • Som en reklamaffisch för pensionsförsäkringar

  Etiketter: Skog
  Henning Hamilton var åren 1974 till 1986 legendarisk vd för Sveriges Skogsvårdsförbund, föregångaren till dagens Föreningen Skogen. Tidningens utsände hälsar på honom i radhuset i Djursholm ett par dagar efter hans 85-årsdag. Han ser ut som en reklamaffisch för en pensionsförsäkring. Pigg, solbränd och med ett återkommande spjuveraktigt leende. / Skogen
  Läs mer
 • Fungerar skogsbrukets modell ”Frihet under ansvar”?

  Etiketter: Skog
  Sveaskog bjuder in till en föredragning och ett samtal kring den modell som gäller för svenskt skogsbruk, som brukar benämnas ”Frihet under ansvar”. Detta mot bakgrund av att pågår en diskussion om det behövs mer styrning och uppföljning av bland annat miljöhänsynen i skogsbruket. Regeringen har också aviserat en översyn av skogsvårdslagen. Sveaskog vill berätta om hur vi arbetar med dessa frågor och ha ett samtal kring balansen mellan frihet och ansvar för skogsägare – både skogsbolag och privata skogsägare. Efter kortare föredragningar kring de teman som anges nedan följer utrymme för diskussion. Evenemanget sker måndagen den 10 november på Hotell Clarion Cardinal i Växjö.
  Läs mer
 • Svensk paviljong på Expo Forestal

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Den 29-31 oktober, arrangerar Business Sweden och Sveriges ambassad i Mexiko en svensk paviljong för svenska företag på Expo Forestal 2014. National Forestry Commission (CONAFOR) i Mexiko anordnar mässan som ska främja hållbara kommersiella samarbeten inom skogsindustrin. Mexikos president Enrique Peña Nieto och Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt deltar i invigningen. / Business Sweden
  Läs mer
 • Sveaskog tar stöd av genusforskare

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Med hjälp av genusforskare pågår nu ett intensivt arbete inom Sveaskog med den interna företagskulturen och hur de ska nå målet om minst 30 procent kvinnliga medarbetare år 2020. / Sveaskog
  Läs mer
 • Rekrytering till Baltikum pågår

  Etiketter: Skog
  Nu rekryterar vi personal till våra nya kontor i Estland och Litauen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Tallskog - kalas för älg

  Etiketter: Skog
  Kanske kan betestryck och fodertillgång vara en liten pusselbit i frågan om älgstammens kvalité och hur älgarna mår? / Tranås Tidning
  Läs mer
 • Projekt gav tro på ökad lönsamhet

  Etiketter: Skog
  Nästan 80 procent av deltagarna i Kraftsamling skog ser nu möjligheter att öka lönsamheten i sitt skogsföretag, visar slutrapporten av projektet. / Skogsland
  Läs mer

Sidor