Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Mobilvänliga sajter premieras av Google

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige fick responsiv design den 10/4, vilket innebär att innehåll och funktioner anpassas automatiskt efter mobil, platta och dator. I Sverige görs cirka 45 miljoner sökningar på Google per dag. 36 procent av dessa kommer från mobiler och plattor. Google har därför lanserat en uppdatering av algoritmen för att premiera mobilvänliga webbplatser.
  Läs mer
 • 100 Mbit rakt ut i skogen

  Etiketter: Skog
  T3 levererar fast bredband via fiber rakt ut i skogen när Skogsnolia äger rum 11-13 juni i Hörnefors, söder om Umeå. Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret, invigningstalar när mässan öppnar. / Infotech Umeå
  Läs mer
 • Säkert vårtecken när utdockningen i Hjälmare kanal genomförs

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Onsdagen den 29 april genomförs den traditionsenliga utdockningen vid Hjälmare kanal. I dag ligger 14 skepp i Hjälmare Docka, ungefär hälften av dem kommer att dockas ut den 29 april. Utdockningen vid Hjälmare kanal brukar alltid vara en folkfest och attrahera många åskådare från Arboga och Eskilstunaområdet med omnejd.
  Läs mer
 • Naturturism och skogsbruk – en lyckad kombination

  Etiketter: Skog
  Genom olika former av samarbete kan skogsbruk och turism dra nytta av varandra och utveckla skogens värden. Hur det kan gå till presenteras på en skogsdag i värmlandskogen den 29 april. Arrangörer av dagen är Glaskogsstiftelsen, Stora Enso samt projektet Skogsriket Värmland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Satellitbilder visar var skogen kan behöva röjas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför under våren en kampanj för att få skogsägarna att öka röjningsaktiviteten i skogen. Skogsägare i Norrbotten får därför ett utskick om hur det ser ut i deras skog. Dessutom anordnas fem heldagar om röjning. /Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mellanskog förvaltar Härjedalens skogar

  Etiketter: Skog
  Mellanskog förvaltar Härjedalens skogar
  Efter genomförd upphandling har uppdraget att förvalta Härjedalens kommuns skogsinnehav gått till Mellanskog. Det totala skogsinnehavet är 2 400 ha varav 1 600 är produktiv skog. En del av innehavet är tätortsnära med speciella krav på anpassning.
  Läs mer
 • Delårsrapport Q1 2015: Förbättrat operativt rörelseresultat

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat ökade med 11 % till 420 MSEK (377). Resultatförbättringen beror främst på en återföring av mervärdesskatt med 36 MSEK vilket har minskat kostnaderna i kvartalet. / Sveaskog
  Läs mer
 • Satellitbaserade 3D-data till hjälp för skogliga skattningar

  Etiketter: Skog
  Sedan 1970-talet har satelliter återkommande registrerat färgbilder av jorden. I skogliga sammanhang har dessa bilder använts för översiktliga karteringar (t.ex. SLU Skogskarta, skogskarta.slu.se). Förutom med laserskanning så kan 3D-modeller av krontaket även beräknas från optiska bilder eller radarbilder som registrerats från olika positioner. / Fakta Skog, SLU
  Läs mer
 • Sveriges största skogsfastighet blir din för 150 miljoner kronor

  Etiketter: Skog
  Med ett utgångspris på 150 miljoner kronor är den välskötta skogsegendomen utanför Katrineholm den största och en av de absolut högst värderade egendomar av detta slag, som finns till salu i Sverige idag. Fastighetsmäklare är LRF Konsults Thomas Nordén som berättar att det redan efter några få dagar finns seriöst intresserade spekulanter. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Göran Persson och Maria Hedblom invigningstalar på Skogsnolia

  Etiketter: Skog
  Årets invigningstalare har stor tyngd inom skogsbranschen. Göran Persson, styrelseordförande i Sveriges största skogsbolag och tidigare statsminister samt Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret. / Nolia
  Läs mer

Sidor