Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Grandominerad blandskog omvandlas till lövskog i Värmland

  Etiketter: Skog
  En större restaurering av skog pågår sedan några veckor inom naturreservatet Gårdsviksfjället, Säffle kommun. Barrträd, främst gran, avverkas för att ge utrymme till de lövträd som finns för att de ska överleva och utvecklas. Den utvecklingen är viktig för att förbättra förutsättningarna för arter i lövskogsmiljöer. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • Skogsstrategi engagerar politikerna

  Etiketter: Skog
  Samhällsbyggnadsförvaltningen har jobbat fram ett förslag till strategi för den skogsmark som kommunen äger. Det är planeringsenhetens Bert Pilo som tagit fram det 20 A4-sidor långa styrdokumentet om hur kommunens 1 400 hektar stora skogsinnehav bör förvaltas. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Lansering av nästa fas i skogsbruksprojekt i Kosovo

  Etiketter: Skog
  Igår den 12 november lanserades den andra fasen av projektet, Strengthening Sustainable Private and Decentralised Forestry (SSPDF) i Kosovo, ett projekt finansierat av Sverige och implementerat av organisationen Connecting Natural Values and People (CNVP). / Sveriges Ambassad, Pristina
  Läs mer
 • Mät och förebygg farliga vibrationer med hjälp av mobilapp

  Etiketter: Skog
  En halv miljon arbetare som håller i maskiner eller kör fordon ska kunna minska risken för vibrationsskador, med hjälp av dagliga mätningar med en sockerbitsstor mätare och en mobiltelefon. Lage Burström vid Umeå universitet får 2 773 000 kronor för ett forskningsprojekt som har detta som mål. Helkroppsvibrationer är problem bland annat för förare av skogsmaskiner. / Byggkontakt
  Läs mer
 • Stopp för skogbyte med Sveaskog

  Etiketter: Skog
  Efter långa diskussioner och utfrågning av såväl Sveaskog som av LRF Konsult skickade kommunfullmäktige tillbaka frågan om att kommunen och Sveaskog ska byta skogsmark med varandra. Det blev en så kallad minoritetsåterremiss. / NA.se
  Läs mer
 • Skogsvårdaren Inge får Silverkvisten

  Etiketter: Skog
  I snart 50 år har Inge Wästlund från Sunnemo arbetat i och för den värmländska skogen. Skogsvård är Inges hjärtefråga och hans insatser har gett fina och välmående skogar, väl rustade för framtida generationer. I veckan tilldelas han Silverkvisten för sina värdefulla insatser för skogen. / Skogen
  Läs mer
 • Faktablad blev skogsskyltar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogen i Skolan har tillsammans med Skogssällskapet tagit fram ett antal faktablad om svenska träd, skogsbruk, djur och jakt m.m. I juni 2014 sattes de upp som skyltar på "Lärande stig" som hör till Bergastigen, en 6 km lång promenadstig som löper runt samhället Lagan i Småland. / Skogen
  Läs mer
 • Stubbenergi är bra för klimatet, men inte på kort sikt

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning, Skog
  På kort sikt ger användandet av skogsbränslen som stubbar och rötter större utsläpp av koldioxid till atmosfären än då samma mängd energi produceras genom förbränning av stenkol. På lång sikt minskar däremot koldioxidutsläppen om stubbar och rötter används istället för kol. Det visar Ylva Melin i en avhandling från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Erik Jonsson är vinnare av Årets unge skogsmaskinföretagare

  Etiketter: Skog
  Erik Jonsson som driver företaget WJ Skogstjänst blev idag utsedd till vinnare av utmärkelsen Årets unge skogsmaskinföretagare på SMF:s årstämma i Karlstad. Priset som är 50 000 kr, delas i år ut för nionde gången till en ung framgångsrik företagare inom skogsbruket. / SLA
  Läs mer
 • FSC® Danmark lanserar designtävling för studenter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  För nionde gången arrangeras tävlingen FSC Design Award som går av stapeln den 19-20 november 2014 i Danmark. Tävlingens deltagare består av studenter från fem danska design- och arkitektskolor. Studenternas uppgift är att ta fram en produkt som huvudsakligen är gjord i trä, har en intressant design, som förhåller sig till FSC:s principer och har kommersiellt potential. / FSC
  Läs mer

Sidor