Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Sveaskog tillåts fortsätta gödslingsförsök

  Etiketter: Skog
  Efter en dom i mark- och miljödomstolen kan Sveaskog fortsätta med nya gödslingsförsök i Övertorneå kommun. Domstolen upphäver Skogsstyrelsens beslut att förbjuda försöken./ Norrbottens Kuriren
  Läs mer
 • Hur varierat liv i våra skogar ska säkras

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi, Skog
  Vad krävs egentligen för att skogarna ska vara så levande som möjligt? Räcker det med skogsägarnas goda vilja eller krävs det lagstiftning för att säkra insekters, svampars och växters existens? Lyssna på reportage av Sven Börjesson och debatt mellan Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet och Marcus Svensson, ledarskribent på moderata Smålandsposten./ P1 Morgon - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Vinstökning för Skogsmaskiner

  Etiketter: Skog
  Det blev en rejäl vinstökning för Vallsta Skogsmaskiner enligt det senaste bokslutet. Bolaget är ett entreprenadföretag med 53 anställda inom skogs- och jordbruksnäringen och vinsten kommer trots att bokslutet talar om ett år som kännetecknats av återhållsamhet när det gäller avverkningen./ Helahälsingland.se
  Läs mer
 • Många vill vara med när ung och grön drar åt skogen

  Etiketter: Skog
  Ung och grön projektet i LRF Sydost har den här hösten tagit sikte på skogen. På träff efter träff samlas unga företagare, och blivande företagare, för att inspireras, få kunskap och ett eget nätverk med likasinnade./ Land Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Förbud mot slamspridning på skogsmark upphävs

  Etiketter: Skog
  Mark- och miljödomstolen i Umeå har beslutat att upphäva Skogsstyrelsens beslut att förbjuda Sveaskog att sprida behandlat avloppsslam på två områden i Övertorneå. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Brandrök från skogsbranden kan ha påverkat hälsan

  Etiketter: Skog
  Nu vill forskare vid arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetsjukhuset i Örebro undersöka hur röken från den stora skogsbranden påverkat hälsan, berättar Håkan Löfstedt läkare och forskare. / SR P4 Västmanland
  Läs mer
 • Anmälda avverkningsarealer fortsätter öka, men i lägre takt

  Etiketter: Skog
  Statistik över anmälda avverkningsarealer visar en ökning med 6 procent till 32 751 hektar i hela landet i oktober 2014 jämfört med samma månad 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Möten om god miljöhänsyn i Gävleborgs läns skogar

  Etiketter: Skog
  I höst ska Skogsstyrelsen träffa virkesköpare och entreprenörer i Gävleborgs län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kö till motorsågsutbildning

  Etiketter: Skog
  Det är kö på sina håll för att gå motorsågsutbildning och ta motorsågskörkort. Anledningen är förstås att det från och med den 1 januari 2015 ställs hårdare krav på den som använder motorsåg vid arbete. I första hand gäller de nya kraven anställda. / Skogsland
  Läs mer
 • Möten om god miljöhänsyn i Västernorrlands skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  I höst träffar Skogsstyrelsen virkesköpare och entreprenörer i Västernorrlands län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn vid avverkningar. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor