Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Stefan Holm och Moelven Skog startar plantskola för höjdhoppare

  Etiketter: Skog
  Tillsammans med Stefan Holm startar skogsföretaget Moelven Skog nu Team Moelven. En satsning på att ge unga höjdhoppstalanger ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Sex av de åtta höjdhopparna i teamet tävlar för Värmlandsklubbar. Initiativet till Team Moelven togs av Björn Johansson, VD på Moelven Skog. / Moelven Skog
  Läs mer
 • Flygaska kan förbättra skogsbilvägar

  Etiketter: Skog
  Ökad medeltemperatur och mer regnoväder gör att skogsbilvägar riskerar både mer tjälskador och uppluckring av vägbanan både på ytan och underifrån. Det gör att vägarna tål belastning från skogsmaskiner och bilar sämre, och det medför stora problem för bland annat skogsbruket. Flygaska från förbränning av rester vid pappersmassatillverkning kan användas för att förbättra vägarnas bärighet. / SGI
  Läs mer
 • Ta vara på skogens möjligheter

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Vi har fem konkreta förslag till den nya regeringen. Fem förslag om hur vi kan odla ett uthålligt samhälle med hjälp av den fantastiska skogen som täcker halva landet. Fem punkter som det är lätt att enas om oavsett politisk åskådning. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Vad tycker du om brevet?

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Ett öppet brev till regeringen publicerades i förra numret av SKOGEN. Där tipsade vi hur skogens möjligheter kan tas till vara på bättre sätt. Här är några reaktioner från skogssektorn. / Tidningen Skogen
  Läs mer
 • Ingen fara med skogen

  Etiketter: Skog
  Om man förläst sig på Maciej Zaremba i Dagens Nyheter, eller tagit diverse knepiga naturskyddsorganisationer för mycket på orden, kan man säkert gå omkring och tro att den svenska skogen är utsatt för en miljöfarlig skövling. Och att särskilt den så kallade gammelskogen är på väg att försvinna. Men ack, hur bedrägligt fel är icke detta! Den officiella riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, som mätt vårt lands skogsbestånd i 90 år, har nu nämligen fakta som diametralt motbevisar domedagens profeter. Sanningen att säga har vi ingen gång sedan mätningarnas början på 1920-talet haft så mycket skog i Sverige – inte så mycket ung skog, inte så mycket medelålders skog och inte heller så mycket gammal skog. / Sörmlandsbygden
  Läs mer
 • Elmia och DLG lanserar skogsmässa i Transylvanien

  Etiketter: Skog
  Nästa år arrangeras Forest Romania för första gången – en skogsmässa som visar maskiner och teknik i arbete. Mässan hålls i Transylvanien den 16-18 september och är ett samarbete mellan Elmia, som arrangerar världens största skogsmässa, Elmia Wood, och DLG i Tyskland, som arrangerar världens största lantbruksmässa, Agritechnica. / Elmia
  Läs mer
 • Sveaskog redovisar fakta om sina naturvårdsskogar

  Etiketter: Skog
  Intresset för hur Sveaskog arbetar med att skydda skog med höga naturvärden är stort. Från och med den 20 november redovisar vi därför på vår hemsida var vi avsatt skog och hur vi har resonerat kring urvalet av våra 300 000 hektar skyddade naturvårdsskogar. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stöd för upparbetning av brandskadat virke

  Etiketter: Skog
  Regeringen har avsatt pengar till ett tillfälligt stöd för upparbetning av virke som skadats i branden i Västmanland den 31 juli – 11 september 2014. Stödet gäller virke som ska användas för energiproduktion. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Förnyat PEFC™-certifikat för Södra

  Etiketter: Skog
  Södra har fått förnyat skogsbrukscertifikat och spårbarhet för PEFC ™ de kommande fem åren. En extern revision har genomförts och drygt 60 fastigheter har granskats under 2014. Revisionen omfattar sociala frågor, miljö och produktion. / Södra
  Läs mer
 • Ledare: ”Departementet-som-inte-kan-nämnas-vid-namn”

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  ”There is no good and evil. There is only power, and those too weak to seek it”– Lord Voldemort. Harry Potter är den lilla sköra pojken som strider mot den onde trollkarlen Lord Voldermort. En man så ond att folk inte vågade uttala hans namn. I stället väljer man att säga ”han-som-inte-kan-nämnas-vid-namn” eller ”ni-vet-vem” och ibland ”mörkrets herre”. Att ”departementet-som-inte-kan-nämnas-vid-namn” ställer till en hel del förtret för oss i de gröna näringarna blir bra tydligare och tydligare. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor