Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Komatsu Forest prisas för sitt miljöarbete

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  I december tilldelades Komatsu Forest Umeå kommuns miljöpris 2014 för sitt strategiska utvecklingsarbete med att både produkter och processer ska hålla högsta miljöstandard. Michael Lundstedt, som arbetar med miljöfrågor på Komatsu Forest, säger att miljötänket genomsyrar allt arbete på företaget och att de i sitt kvalitetsarbete letar efter förbättringar som skapar både miljömässiga och ekonomiska vinster. / Komatsu
  Läs mer
 • Mark-och miljööverdomstolen avslår Skogsstyrelsens överklagan

  Etiketter: Skog
  Mark- och miljööverdomstolen ger inte Skogsstyrelsen prövningstillstånd i frågan om förbud mot spridning av hygieniserat och pelleterat avloppsslam. Det innebär att Skogsstyrelsens förbud förblir upphävt och att Sveaskog får sprida hygieniserat och pelleterat avloppsslam på två områden i Övertorneå. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra sänker priset på normaltimmer och klensortiment av barr samt höjer priset på lövtimmer

  Etiketter: Skog
  Marknaden för sågade trävaror har gradvis försämrats under slutet av 2014 och osäkerheten på marknaden består. Med anledning av marknadssituationen gör Södra en mindre justering av priserna på sågbara barrsortiment. Utvecklingen för sågade trävaror av löv är däremot positiv och efterfrågan är god vilket möjliggör en justering uppåt för björk- och ektimmer. / Södra
  Läs mer
 • Seminarium: Pinus contorta – En högproducerande överlevare

  Etiketter: Skog
  Contortatallen är tålig, producerar mer än vanlig tall och kan användas på ungefär samma sätt. Men det finns risker med trädslaget, bland annat för den biologiska mångfalden. Ta del av de senaste rönen om vår senast introducerade tall. Seminariet är på SLU i Umeå den 5/2. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Den stora skogsbranden har blottlagt fornlämningar

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen har upptäckt fornlämningar efter den stora skogsbranden. Nu vill den ha 2 miljoner kronor – för att göra en ny inventering och hitta arkeologiska fynd från stenåldern. / VLT
  Läs mer
 • Erik lär ut lönsamma knep inför virkesaffären

  Etiketter: Skog
  Har du koll på virkesmarknaden? För många skogsägare är det rena djungeln, men med kunskap kan man stärka sin förhandlingsposition mycket, menar utbildaren Erik Alnersson. / Skogsland
  Läs mer
 • Lönsammare att vara skogsägare vid kusten

  Etiketter: Skog
  Att vara skogsägare i Västerbottens inland är betydligt tuffare än vid kustlandet. Under de senaste fem åren har skogsmarkspriserna gått ner cirka 20 procent mer än vid kusten. / Svt Västerbottensnytt
  Läs mer
 • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i Skogens dag på Grand Hôtel

  Etiketter: Skog
  Syftet med dagen är att lyfta upp och mötas kring de skogliga frågor som berör länet. Bland annat presenteras Länsstyrelsens strategiska jämställdhets- och miljöarbete, Umeå universitets skogliga satsningar och flera exempel på nya skogstekniska innovationer. Dagen inleds av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Deltar gör också Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, Lena Gustavsson, rektor Umeå universitet och Peter Högberg, dekan, fakulteten för skogsvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Skogspriserna område för område

  Etiketter: Skog
  Här kan du se utvecklingen av skogspriserna i Sverige från 2004 till 2014, uppdelat i tre områden. Nu har det vänt i skogen. Snittpriserna på skogsmark ökade svagt under 2014, efter två års nedgång. / ATL
  Läs mer
 • Den nedåtgående trenden är bruten - Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014

  Etiketter: Skog
  Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014 visar statistik från Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, LRF Konsult. Prisutvecklingen i kombination med dagens låga ränteläge gör skogsmark till ett riktigt intressant investeringsalternativ. / LRF Konsult
  Läs mer

Sidor