Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Männen äger Sverige

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Endast en fjärdedel av den privat ägda marken ägs av kvinnor. Det visar en ny SCB-rapport om markägandet i Sverige. Den genomsnittlige markägaren är en gift 56-årig man boende i Stockholms län. – Det här säger mycket om hur världen fungerar, kommenterar FAO:s ekonom Ana Paula de la O Campos. / ETC
  Läs mer
 • Finska skogsinnovationer prisas

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Finnish Forest Associations tävling New Tree har bland annat belönat odlingsduk och trägips. New Tree är en tävling som belönar innovativa produkter tillverkade av skogsråvara. / Woodnet
  Läs mer
 • Branddrabbade får stöd av Lions

  Etiketter: Skog
  Lions International delar ut 100 000 kronor ur sin katastroffond till de som drabbades av den stora skogsbranden i Västmanland i somras. / ATL
  Läs mer
 • Säkerhet i stormskogen

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsarbete är en riskfylld verksamhet, också under normala omständigheter. Årligen omkommer 2-5 personer, och ännu fler skadas allvarligt. Upparbetning av stormfälld skog hör till det allra farligaste. I arbetet efter stormen Gudrun omkom 9 personer, och 141 skadades, enligt rapporter till Arbetsmiljöverket. Den största andelen omkomna var självverksamma. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Viktigt att avverkningsanmäla stormskadad skog

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Nu pågår arbetet med att upparbeta stormskadat virke efter stormen Egon. Skogsstyrelsen vill uppmärksamma skogsägare i området på att samma regler gäller vid upparbetning av stormskadat virke som vid en planerad avverkning. Det innebär bland annat att en avverkningsanmälan ska lämnas in till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan arbetet påbörjas, om området är 0,5 hektar eller större. Anmälan behöver göras även om träden redan ligger i form av vindfällen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Man polisanmäler stulen skog

  Etiketter: Skog
  En man har polisanmält att skog har avverkats på familjens mark. Händelsen har orsakat stora skador och förlorade pengar. Skogsägaren är en man i 80-årsåldern, bosatt i Njurunda. Hans son har nu berättat för polisen att någon har gjort avverkningar på faderns mark. / ST
  Läs mer
 • Dags att nominera årets Golden Logger!

  Etiketter: Skog
  De duktiga och driftiga skogsentreprenörerna är de som för skogsbruket och skogsindustrin – hela Skogssverige – framåt. Nu är det dags att nominera förslag till ”The Golden Logger”, utmärkelsen till den skogsentreprenör som lyckats utmärka sig i branschen på ett extra positivt sätt som förebild och inspiratör. / Elmia
  Läs mer
 • Helikoptersåg toppar för säkrare el

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Med en helikopterburen såg som toppar träd som står för nära elledningen kan elnätsägare stormsäkra sina ledningar. Metoden sparar både träd och arbetstid enligt elleverantören Eon. / Skogsland
  Läs mer
 • Stigande sågtimmer och sjunkande massavedspriser under 2014

  Etiketter: Skog
  2014 steg priserna på sågtimmer medan priserna på massaved sjönk jämfört med 2013. Statistik för 4:e kvartalet 2014 visar på en prisuppgång jämfört med närmast föregående kvartal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Regeringen upphäver beslut om vattenskyddsområde

  Etiketter: Skog
  Regeringen har beslutat att upphäva Tidaholms kommuns beslut om att inrätta vattenskyddsområde. Det gav Hushållningssällskapet Skaraborg rätt i det överklagande som har drivits av LRF Konsults Christine Andersson. / LRF Konsult
  Läs mer

Sidor