Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • 164 miljoner till jord- och skogsbrukarna i Landshypotek

  Etiketter: Skog
  Styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår att 164 miljoner kronor av Landshypotek Banks vinst går tillbaka till medlemmarna. Beslutet tas av stämman i april. Inför stämman diskuterar medlemmarna förslaget på regionmöten runt om i landet. / Jaffärer.se
  Läs mer
 • Vem använder Skogsstyrelsens skogliga data smartast?

  Etiketter: Skog
  Var med och utveckla smarta lösningar av myndigheters öppna data. Anmäl dig till årets hackaton – Hack for Sweden 2015 I år är Skogsstyrelsen för första gången med och delar med sig av data tillsammans med 16 andra myndigheter. Data som med hjälp av dig kan bli nya produkter och tjänster till nytta för samhället. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lennart höll på att drunkna på myren

  Etiketter: Skog
  Lennart Johansson skulle bärga en skogsmaskin. Men räddningsaktionen höll på att sluta i en katastrof och han var nära att drunkna. – Jag hade aldrig kunnat ta mig ut genom dörren, bakrutan var räddningen, och jag fick dra mig ur hytten. / Svt Västerbottennytt
  Läs mer
 • Skogskväll: Sveaskog, skogen och framtiden

  Etiketter: Skog
  Vad tror Sveriges största skogsägare om framtiden? Hur utvecklas marknaden för trä, papper, massa och bränsle? Medlemmar i Föreningen Skogen är välkomna på en spännande skogskväll med Sveaskogs vd Per-Olof Wedin. / Skogen
  Läs mer
 • "Skogsägarna har köpt skog av en anledning"

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna avsätter redan mer skog än vad som krävs, men för att avsätta ännu mer behövs också mer kompensation. Det menar Henrik Mårtensson, skogschef på Person invest. / LT
  Läs mer
 • Utländska skogsarbetare utnyttjades i Dalarna

  Etiketter: Skog
  Våren 2014 kom ett gäng rumänska skogsarbetare till byarna Siknäs och Öje i norra Dalarna. De var här för att jobba i skogarna under några månader, men det skulle visa sig att lönen och arbetsvillkoren var usla. En historia som inte fått sitt slut än. / SR P4 Dalarna
  Läs mer
 • Södra först ut med redigeringsfunktion för grön skogsbruksplan på webben

  Etiketter: Skog
  Efter att ha lanserat en webbversion av grön skogsbruksplan 2011 är Södra nu först ut bland skogsägarföreningarna med att erbjuda sina medlemmar redigeringsfunktion i dessa planer. – Det nya verktyget med redigeringsfunktion möjliggör för skogsägaren att själv redigera sin skogsbruksplan efter utförda åtgärder i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre grundade beslut som i sin tur ger förutsättningar till ett mer lönsamt skogsbruk, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef för Södra Skog. / Södra
  Läs mer
 • Första resultaten från unik vägtrummeinventering

  Etiketter: Skog
  Genom att inventera mer än 25 000 vägtrummor i Gävleborgs län har Skogsstyrelsen och SLU tagit fram ett underlag till nya kartor som visar hur vatten flödar i terrängen. På sikt kan det bidra till att körskador kan förebyggas. Nu finns de första resultaten från den pågående inventeringen av vägtrummor i Gävleborgs län. Målet är att kartlägga samtliga cirka 50 000 vägtrummor i länet och därmed bidra till att mer detaljerade kartor som visar vattenflöden i terrängen kan tas fram. Kartor som exempelvis används när en avverkning planeras. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jutos skogsföretag bäst i Pajala

  Etiketter: Skog
  Sven-Ingvar Jutos skogsavverkningsföretag i Korpilombolo har utsetts till årets företagare i Pajala kommun av organisationen Företagarna. I motiveringen sägs det att Jutos utmärker sig för god lönsamhet och framförallt en bra arbetsmiljö. / SR P4 Norrbotten
  Läs mer
 • TV: Skogsvård i Apladalen

  Etiketter: Skog
  Hästar och motorsågar. I lördags bjöd kommunen in allmänheten att ta del av hur av hur man arbetar med gallring av träden i Apladalen. / Värnamo Nyheter
  Läs mer

Sidor