Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • 30 års miljöövervakning visar luftföroreningarnas effekter i skogen

  Etiketter: Skog
  30 års studier av flera hundra observationsytor (obsytor) i svenska skogar har följt skogsskadeutvecklingen samt gett ett unikt material om vilka effekter luftföroreningar har haft på skogen och dess ekosystem fram till år 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Följ Björnhonan Idun live!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Här kan ni se live-TV från björnidet på Järvzoo. Det är honan Idun med sina tre nyfödda ungar som bor i idet. Följ björnen dygnet runt hela vintern. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Svensk skog gynnar miljön

  Etiketter: Skog
  Med anledning av regeringens avisering om en storsatsning på ökat byggande har LRF Skogsägarna tillsammans med GS (Facket för skogs, trä och grafisk bransch) haft ett riksdagsseminarium den 18 februari om hur vi ökar sysselsättningen i hela Sverige, mildrar klimatpåverkan och genererar bidrag till finansieringen av Sveriges framtida välfärd genom att modernisera byggandet med nya industriella byggsystem baserade på den svenska träråvaran. / Blekinge Läns Tidning
  Läs mer
 • Mer aska i skogen kan minska försurningen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen anser att aska i ökad utsträckning ska återföras till skogen. Då kan den försurning som uppstår när biobränslen tas ut från skogen minska. Därför ska myndigheten i år och nästa år utöka samverkan med olika aktörer för att uppmuntra ökad askåterföring. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • De satsar på skog som yrke

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Det råder en stor brist på skogsmaskinförare i Norrland.Men här är tre tjejer som nu satsar på en framtid i skogen. Det är Alva Hammar, Sollefteå, Olivia Karlsson, Skorped, och Elvira Bystedt, Sollefteå. Den trion är Skedoms naturbruksgymnasiums enda kvinnliga elever. / Sollefteå, Allehanda
  Läs mer
 • Så vaskar vi fram det gröna guldet!

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  KSLA:s Kommitté för energifrågor bjuder in till ett halvdagsseminarium, den 27/2 kl 09.30-12.00 för att diskutera hur EU:s regelverk för hållbar produktion av biomassa bör utformas för att utveckla europeiskt jord- och skogsbruk och skapa förutsättningar för en stark bioekonomi. / KSLA
  Läs mer
 • TV: De lever av skogens skatter

  Etiketter: Skog
  För familjen Bjärnstedt är skogen ett sätt att leva. Skogen betyder allt, eller i alla fall försörjning och sysselsättning. / Smålands-Tidningen
  Läs mer
 • Mer upplysning om skogens betydelse

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  I en debattartikel i Dagens Nyheter i förra veckan krävde fem miljöorganisationer att mer av Sveaskogs marker bör skyddas. Kravet har fått Land Lantbruks debattredaktör Kerstin Davidson att fundera. / Skogsland
  Läs mer
 • Lager av rundvirke och massaflis fjärde kvartalet 2014

  Etiketter: Skog
  De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,8 miljoner m³fub (kubikmeter barkat virke) per den 31 december 2014. Det är en ökning med 27 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya möjligheter att sköta skogen vid datorn

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Skellefteå och Norsjö kommuner till sex träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Med teknikens hjälp kan den egna skogen i allt större utsträckning skötas vid skärmen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor