Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Ny preses och ny vice preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

  Etiketter: Skog
  KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten den 10 december 2015 fil.dr, professor Lisa Sennerby Forsse, Uppsala, till preses och agr.dr, seniorkonsult Björn Sundell, Alunda, till vice preses för akademien under perioden 2016–2019. / KSLA
  Läs mer
 • Öka förståelsen för aktivt skogsbruk!

  Etiketter: Skog
  – Skogen är ju mitt i händelsernas centrum när det gäller hållbar utveckling. Men branschen måste bli mycket bättre på att visa vad man verkligen betyder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det menar Mats Dellham. Han är styrelseledamot i Skogssällskapet och har mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete – inte minst inom skogsnäringen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Jobbmingel inom de gröna näringarna för nyanlända i Skåne – 15 december Bjärsjölagårds Slott

  Etiketter: Skog
  De gröna näringarna hör till de av Sveriges framtidsbranscher som framöver behöver mycket ny kompetens. Samtidigt saknar många nyanlända personer grundläggande utbildning och erfarenhet för att få jobb. För att knyta ihop detta anordnas ”Mötesplats grön integration” den 15 december. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny rapport om hälsoläget hos de som drabbades av skogsbranden i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet har tillsammans med Länsstyrelsen i Västerås publicerat en beskrivande rapport om hälsoläget hos boende och markägare som drabbades av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Resultatet av enkäten tyder på att hälsoläget genomgående var gott ett drygt halvår efter branden, även om branden var en händelse som upplevts som påfrestande. / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Skogsägare prisade

  Etiketter: Skog
  Två skogsägare från kommunen, Leif Petersson (bilden) och Bertil Sagrelius, fick nyligen ta emot pris från Skogsstyrelsen. / Lerums Tidning
  Läs mer
 • Snö och is ställer till stora problem för skogen

  Etiketter: Skog
  Temperaturväxlingar och blötsnö har gjort att snö och is frusit fast i trädkronor och orsakar en enorm belastning på träden. Framförallt har skog drabbats i kommunerna Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala. Läget är problematiskt och ytterligare snö riskerar att förvärra situationen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Repris för bejublad kanadensisk skogshuggarcirkus

  Etiketter: Skog
  De kanadensiska skogshuggarakrobaterna i Cirque Alfonse lämnade de djupa skogarna för att besöka Stora Teatern 2013, och vilken succé det blev! Efter ett par varv runt jorden kommer de tillbaka för några svettiga föreställningar. / Stora Teatern
  Läs mer
 • Hur stor är risken för granbarkborreangrepp 2016? - träff med Västernorrlands skogskadenätverk

  Etiketter: Skog
  Den 11 december presenteras flera olika undersökningar som sammantaget ger en bild av risken för insektsangrepp på skogen i Västernorrland nästa år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Forest Stewardship Council® på plats vid COP21

  Etiketter: Skog
  FSC är på plats vid detta årtiondets viktigaste globala möte, FN:s 21 klimatkonferens. Världens ledare förväntas nå ett nytt globalt klimatavtal om hur vi ska möta vår tids klimatförändringar. Det nya avtalet ska gälla från 2020. / FSC
  Läs mer
 • Hägn sätts upp i brandområdet i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Sex hägn sätts nu upp där skogsbranden i Västmanland härjade 2014. Syftet är bland annat att studera hur älg, kronhjort och rådjur påverkar olika trädslags tillväxt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor