Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Lager av rundvirke och massaflis tredje kvartalet 2015

  Etiketter: Skog
  De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 7,6 miljoner m³f ub (kubikmeter barkat virke) per den 30 september 2015. Det är en minskning med 9 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • TV: Grönt för Malwa att blicka österut

  Etiketter: Skog
  Miljövänligt skogbruk och upphandlingar med vitryska ­regimen. Skeneföretaget Malwa har hittat sin glänta på marknaden. / Borås Tidning
  Läs mer
 • "Tredje gången som skogen gallras"

  Etiketter: Skog
  – En normal skogsvårdsåtgärd i ett litet område, där skogen under de senaste 30 åren gallrats två gånger. Så beskriver Sifferbo Bys Jordägares ordförande Bengt Löfgren den avverkning som Åke Albinsson, Sifferbo, vill stoppa. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Metsä Group mer än tredubblar sin FSC®-certifierade skogsareal

  Etiketter: Skog
  Då Salla och Kemijärvi samfällda skogar ansluter sig till Metsä Groups FSC®-gruppcertifikat, ökar dess areal till 150000 hektar. / Euroinvestor
  Läs mer
 • SkogsSverige firade 20 år!

  Etiketter: Skog
  SkogsSveriges jubileumslogotyp
  I år är det 20 år sedan webbplatsen SkogsSverige lanserades på det då mycket unga internet. Det firades den 16/11 med inbjudna talare och middag i KSLA:s lokaler i Stockholm. Publiken bjöds på tillbakablickar på SkogsSveriges utveckling genom 20 år. Men också blickar in i skogssektorns framtid i den digitala världen.
  Läs mer
 • Fortsatt minskning av anmäld avverkningsareal under oktober månad

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal minskade med 9 procent i oktober 2015 jämfört med motsvarande månad 2014. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya möjligheter att planera skogsskötseln via datorn

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Kalmar län till träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Med teknikens hjälp kan den egna skogsskötseln i allt större utsträckning planeras vid skärmen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skoglig internetpionjär firar 20 år

  Etiketter: Skog
  I år firar webbplatsen Skogssverige 20 år. "Vi hade ingen aning om vad vi drog igång" sa Kalle Karlsson, en av grundarna, när jubileet firades nyligen hos KSLA i Stockholm.
  Läs mer
 • ”Vi har haft träffar med markägare”

  Etiketter: Skog
  Stefan Johansson, avdelningschef vatten- och avfall, Skellefteå kommun är frågande till kritiken och den del som rör markägarnas åsikter om brist på insyn och dialog. / Norran
  Läs mer
 • Skogsägare kan bevara skogens historia

  Etiketter: Skog
  Måndagen den 16 november bjuder Skogsstyrelsen in till en skogskväll för att berätta mer om de forn- och kulturlämningar som finns i våra skogar. Skogskvällen äger rum på Friluftsmuseet Norra berget i Sundsvall. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor