Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Regeringen bör invänta konsekvensanalys

  Etiketter: Skog
  Regeringen har beslutat att bevilja Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd för att undersöka markförhållande för den planerade 400 kV kraftledningen i Tingsryds kommun. Beslutet berör markägare som tidigare överklagat Länsstyrelsens beslut om förundersökning. Södra och LRF vänder sig emot beslutet då den konsekvensanalys som nu görs inte ännu är avslutad. / Södra
  Läs mer
 • Skogsbruket ska förbättra hänsynen till kulturmiljöer

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogsbruket ska förbättra hänsynen till kulturmiljöer
  – Skadorna på kulturmiljöer i skogen är oacceptabelt höga och det råder stor samsyn om att det krävs gemensamma insatser för att minska dem, säger Marie Larsson-Stern, forskningschef på Skogforsk och den som har samordnat arbetet. / Skogforsk
  Läs mer
 • Stort jämställdhetspris till Norra Skogsägarna

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Norra Skogsägarna har i dag tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. Den prestigefyllda utmärkelsen togs emot av skogsägarföreningens vd Pär Lärkeryd under Jämställdhetsdagarna i Malmö, en årlig nationell konferens med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Svagt stigande sågtimmer- och massavedspriser under fjärde kvartalet 2015

  Etiketter: Skog
  Sågtimmer- och massavedpriser (leveransvirke) steg med en procent under fjärde kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fastighet för 15 miljoner till salu

  Etiketter: Skog
  En stor skogsfastighet med eget vatten och goda jaktmöjligheter finns nu att köpa söder om Eskilstuna. – Det är en ypperlig fastighet för skogsbruk. Den har bra bördighet och en fin ägofigur med sammanhållet vägnät och goda föryngringar och skog i varierande ålder. Samtidigt ser vi goda möjligheter till jakt, säger Per Wijkander, registrerad fastighetsmäklare på Areal. / Affärsliv
  Läs mer
 • Värdet på hälsingeskogen ökar: "Det borde innebära möjligheter"

  Etiketter: Skog
  Det är framför allt två mått man talar om när det gäller skogens värde. Det ena är värdet på skogsmarken och den värderingen intresserar allmänheten.n– Det ringer alltid någon och undrar var ligger priserna på skogsmark ligger, säger fastighetsmäklare Christopher Dahlström vid LRF Konsult i Hudiksvall. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Gratis skogsvärdering på nätet bra men osäker tjänst

  Etiketter: Skog
  Vill du sälja din skogsfastighet eller söker du skog att köpa? Då kan värderingssnurrorna vara till hjälp. Men se upp – det kan skilja över miljonen mellan prisbedömningarna. / Skogsland
  Läs mer
 • Ny värdering klar - Axamoskog värd 15 miljoner

  Etiketter: Skog
  Den nya värderingen av Axamosskogen är nu klar. Priset sattes till 15 miljoner. Vilket är hundratusen lägre än tidigare värdering. / Svt Jönköping
  Läs mer
 • Kraftigt stigande priser på skogsmark 2015!

  Etiketter: Skog
  All time high i södra Sverige och bruten negativ pristrend i norra Norrlands inland. När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar 2015 visar statistiken att priset på skogsmark stigit kraftigt i södra och mellersta Sverige och att den negativa pristrenden brutits i norra Norrlands inland. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Effektivare planläggning

  Etiketter: Skog
  Skogsägarplan PC har funnits ett par år, men först nu har Norra tagit steget och börjat producera skogsbruksplaner direkt i programmet. Det har resulterat i bättre noggrannhet, kvalitet och effektivitet. Om du inte känner till så mycket om skogsbruksplaner beskriver vi hur en plan blir till, från att avtalet tecknas till att planen levereras. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor