Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Nu kan alla se avverkningsanmälda skogsområden

  Etiketter: Skog
  Från och med februari kan alla som är intresserade se vilka områden som är anmälda för avverkning. Det är möjligt genom nya kartskikt i Skogsstyrelsens e-tjänster Skogens pärlor och Skogliga grunddata som är öppna för alla. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Framtidens fossilfria bil finns i skogen

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning, Skog
  Framtidens lätta och bränslesnåla bilar kan tillverkas av material från våra svenska skogar. Råvaran kan även användas i batterier vilket minskar användningen av fossilbaserade material och drivmedel. Ett forskarteam vid Innventia, Swerea och KTH demonstrerar nu detta genom en modellbil. / Innventia
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht diskuterar bioekonomi med finländska näringsministern

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi, Skog
  Den 5 februari kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att besöka Finlandsinstitutet i Stockholm för att hålla ett anförande och delta i en paneldiskussion tillsammans med den finländska näringsministern Olli Rehn. Ämnet är hållbar tillväxt genom bioekonomi. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Lars Josefsson föreslås till ny ledamot i Holmens styrelse

  Etiketter: Skog
  Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner. Göran Lundin har avböjt omval. / Holmen
  Läs mer
 • Digitala kartor visar skogens värdefulla arter

  Etiketter: Skog
  Från och med nu blir det enklare för skogsägare och allmänhet att få information om kända fyndplatser för rödlistade arter i skogen. Detta genom Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Mina sidors kartprogram. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Besök Tysklands stora skogsmässa i juni

  Etiketter: Skog
  Den 9-12 juni samlas skogsfolket i bayerska Roding för den 17 upplagan av KWF-Tagung för att delta i mässa, exkursioner och vetenskaplig kongress. Det är den största skogshändelsen under 2016. Roding ligger i södra Tyskland med närhet till många centraleuropeiska marknader. Passa på att ta en tur till mässan i samband med din europasemester. Elmia Woods team kommer att finnas på plats under mässdagarna, liksom många svenska skogliga företag. / Besök KWF-Tagungs hemsida
  Läs mer
 • Största mötesplatsen för det mellansvenska skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Den 19-20 augusti är du välkommen till skogsmässan MellanskogsElmia i skogarna utanför Sala. Här träffas skogsägare, entreprenörer och andra landsbygdsföretagare under två intensiva dagar för att uppdatera sig på tekniken, delta i föreläsningar och träffa likasinnade. Du hittar både produkter och information för att möta morgondagens skogsbruk. / MellanskogsElmia
  Läs mer
 • Henrik Brundin blir vice vd för Vi-skogen

  Etiketter: Skog
  Henrik Brundin blir vice vd på Vi-skogen och We Effect. Han tillträder tjänsten, som är nyinrättad, omgående, enligt ett pressmeddelande./ Vi-skogen
  Läs mer
 • Domstol säger nej till granskog

  Etiketter: Skog
  BROBY: En markägare i kommunen stoppas av domstol från att plantera gran på sin mark. Han ska dessutom lämna korridorer oplanterade. Beslutet fattades av Länsstyrelsen efter att ägaren anmält att han ville plantera skog på tidigare betesmark./ Norra Skåne.se
  Läs mer
 • Volvo ingår samarbete med EcoLog

  Etiketter: Skog
  Volvo Penta har, tillsammans med skogsmaskinstillverkaren EcoLog, tagit fram en ny serie skördare. I april 2016 kommer de nya maskinerna – 550, 560, 580 och 590 – ut på marknaden./ Skog Supply
  Läs mer

Sidor