Skog

Den svenska skogen

 

Sverige är en skoglig stormakt

Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

 

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören

Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

 

Omfattande miljöinsatser

De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. 

 

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället

Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Skogsstyrelsens generaldirektör delar ut pris till tre skogsägare i Västernorrland

  Etiketter: Skog
  Birgitta Velander, Bernt Ove Viklund och Johan Hörnqvist får pris ur stiftelsen N. P. Halléns donationsfond för föredömliga prestationer inom aktiv skogsvård. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Latvian Forest fortsätter leta förvärv av skogstillgångar, fokus på mindre fastigheter

  Etiketter: Skog
  Latvian Forest skall fortsätta att fokusera på att i första hand köpa upp mindre fastigheter. Några planer på att gå in på ytterligare marknader finns inte. Det uppger vd Fredrik Zetterström för Finwire. / FinWire
  Läs mer
 • Ny skogsmaskinförarutbildning till länet

  Etiketter: Skog
  Till hösten får Västerbotten en ny skogsmaskinförarutbildning. Enligt branschen är det brist på förare och nu får Liljaskolan i Vännäs starta en ny skogsmaskinförarutbildning. / Svt Västerbottensnytt
  Läs mer
 • Debatt: Flytta ansvaret för skogsprogrammet

  Etiketter: Skog
  Resan om ett svenskt nationellt skogsprogram med helhetssyn började tidig vinter 2013. Miljömålsberedningen tog initiativet, landsbygdsministern hakade på, miljömålsberedningen lade en proposition om etablerandet av programmet, Skogsstyrelsen utförde en förstudie, landsbygdsdepartementet hade hearings, riksdagen tog beslut om att programmet med helhetssyn skulle etableras 2015, och SLU gjorde en utredning om etableringen. Rent konkret har vi inte sett mycket av implementeringen. Ett programråd med luddiga funktioner har etablerats, men det är allt. Det första alternativet ar att departementet tillsätter ett oberoende sekretariat för den operativa verksamheten av programmet med rapportering till departementet. Det andra alternativet är att använda en eller flera länsstyrelser att handa den operativa verksamheten och med huvudmän i flera departement. / Skogsland
  Läs mer
 • Kvitter i skogen

  Etiketter: Skog
  Det går fort med det mesta. Hur ska man hänga med vad som händer i skogen? Koll på kvittret kan vara ett sätt. Följ SkogsSverige på @SkogsSverige. Här publicerar vi nyheter från mässor och t.ex Skogsnäringsveckan. Vi har också studenter från Skogsmästarskolan och SLU som våra ambassadörer. De förmedlar information om sina utbildningar. Med Skogen i Skolan når du som lärare dina mål! Följ Skogen i Skolan på @SkogeniSkolan. Skogen i Skolan har några av våra regionsamordnare som ambassadörer. De informerar om vad som sker i landets regioner. Ansvaret för Skogen i Skolans och SkogsSveriges verksamheter vilar på Föreningen Skogen. Skogens twitter-konto kan du följa på @Skogsforeningen. / Skogen
  Läs mer
 • Köpte mer mark - och gav kommunen

  Etiketter: Skog
  För några år sedan fick Örebro den oväntade gåvan Ramshytte ängar som blev naturreservat. Nu kom nästa överraskning – ännu mera mark skänks till kommunens reservat. / NA.se
  Läs mer
 • Antalet utfärdade motorsågs- och röjsågskörkort

  Etiketter: Skog
  Just nu är det 72 928 st motorsågs- och röjsågskörkort utfärdade. Från och med den 1 januari kan det bli böter på upp till 10 000 kronor om man låter någon arbeta med motorsåg utan att ha uppfyllt kraven på teoretiskt och praktiskt prov (körkort). Körkortsansökningarna väller fortfarande in till Säker Skogs kansli, där vi jobbar intensivt för att hålla kölistan nere. Det är nu cirka 3100 ansökningar på kö och kön krymper efterhand. Väntetiden är ca 4 veckor från det att alla handlingar kommit in till kansliet. Om någon absolut måste veta kan vi alltså besvara frågor om någon har klarat körkortet eller inte! / Säker skog
  Läs mer
 • Kommunen satsar på ett naturvårdsprojekt

  Etiketter: Skog
  Markchef Ulf Lademyr får i uppdrag att leda en utredning som ska ta fram en policy för kommunens innehav av skogar och åkermark. / Avesta tidning
  Läs mer
 • Mycket spridda skogsskador i Götaland efter Egon

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsstyrelsen och skogsbruket bedömer att stormen Egon fällde mellan 2,5 och 3 miljoner skogskubikmeter. Skadorna är mycket spridda över hela Götaland. Hårdast drabbad är skog i Västra Götalands och Jönköpings län. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Anmälda avverkningsarealer minskade i december

  Etiketter: Skog
  Minskningen har framför allt skett i de tidigare stormdrabbade länen, Jämtlands-, Västernorrlands- och Västerbottens län. Totalt minskade den anmälda avverkningsarealen med 19 procent i december 2014 jämfört med samma månad 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor