Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Storm välkomnas i brandområdet

  Etiketter: Skog
  Två månader efter att Sveriges största skogsbrand började ta fyr i Västmanland är det fortfarande livsfarligt att röra sig bland träden. En rejäl höststorm skulle hjälpa till i röjningsarbetet. / Fagersta-Posten
  Läs mer
 • Nu finns det stormar även i Skogsstatistisk årsbok

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Idag publiceras Skogsstatistisk årsbok 2014. Nytt för i år är en sammanställning över de senaste 80 årens stormskador på skog i Sverige. Den största stormen är Gudrun år 2005. Sammanställning av uppgifter om stormskador på skog i Sverige sträcker sig från 1927 till 2013. På grund av den långa tidsperioden är sammanställningen inte heltäckande och bygger till viss del på äldre och uppskattade uppgifter. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svenska FSC® lanserar ny webbutbildning

  Etiketter: Skog
  Svenska FSC lanserar en ny webbutbildning för att öka kunskapen om FSC och hur reglerna genomförs i praktiken. Utbildningen består av två olika delar som riktar sig till mindre markägare respektive till allmänheten. Förhoppningen är att nå ut till privata markägare, entreprenörer, återförsäljare och andra intresserade för att öka kunskapen om FSC, skriver Svenska FSC i ett pressmeddelande./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Växjö stift betalar tillbaka 32,4 miljoner efter avverkning

  Etiketter: Skog
  Växjö stift har fått sin överklagan avslagen angående att få behålla det överskott som avverkningen efter stormarna Gudrun och Per gav. Nu betalar de in 32,4 miljoner kronor till Svenska kyrkan./ Lokaltidningen.se
  Läs mer
 • Naturskyddsföreningen attackerar Sveaskog

  Etiketter: Skog
  Naturskyddsföreningen anklagar statliga skogsbolaget Sveaskog för att hemlighålla fakta om sitt skogsbruk./ ATL
  Läs mer
 • Skogsindustrin är Sveriges mest betydelsefulla bransch

  Etiketter: Skog
  Allmänheten uppfattar genomgående skogsindustrin som den ekonomiskt viktigaste och mest betydelsefulla branschen för Sverige. En klar majoritet tror dessutom att skogsindustrin kommer att fortsätta vara lika viktig i framtiden eller ännu viktigare. Det visar en undersökning från Skogsindustrierna och Demoskop./ Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Tror på ett mer jämställt skogsbruk år 2020

  Etiketter: Skog
  Nästan 40 procent av skogsägarna är idag kvinnor. Men ännu finns det mycket kvar att göra innan skogsnäringen är jämställd./ P4 Västerbotten - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Ny officiell statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU

  Etiketter: Skog
  Det växer så det knakar i den svenska skogen. Virkesförrådet fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3300 miljoner skogskubikmeter. Det framgår av officiell statistik i årets utgåva av publikationen Skogsdata 2014 från Riksskogstaxeringen vid SLU./ SLU
  Läs mer
 • Fler skärmar sparar bränsle åt timmerbilen

  Etiketter: Skog
  Sätt skärmar på timmerbilen och luftmotståndet sjunker rejält. Bränslebesparingen kan bli upp till 8 procent, enligt Scania. / Ny Teknik
  Läs mer
 • CelluTex – en påverkansplattform för textilmaterial från skogsråvara

  Etiketter: Skog
  Låt skogen ersätta bomullsfält för produktion av framtidens textil. Genom att satsa på cellulosabaserade textilmaterial kan flera olika samhällsutmaningar lösas. Den av Vinnova finansierade påverkansplattformen CelluTex är ett initiativ för att stimulera forskning, utveckling och innovation på EU-nivå inom området cellulosabaserad textil. / CelluTex
  Läs mer

Sidor