Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • PEFC bjuder in till revision av certifieringsstandard

  Etiketter: Skog
  Den svenska PEFC-standarden ska nu revideras. Till revisionsarbetet inbjuds alla med intresse av att främja skogscertifiering enligt PEFC-systemet. Arbetet startas med ett Forum den 27 oktober./ Svenska PEFC
  Läs mer
 • Fel skog fälldes -trots gps

  Etiketter: Skog
  Avverkningen snitslades med hjälp av gps och digital karta. Det slutade med att ett halv hektar skog även på en intilliggande fastighet fälldes./ ATL
  Läs mer
 • Älgen skadar tallskogen - Skogsstyrelsen oroad

  Etiketter: Skog
  Resultatet från den första storskaliga och landsomfattande älgbetesinventeringen oroar Skogsstyrelsen. Inventeringen visar att älgen betar och skadar den yngre tallskogen i stora delar av Götaland./ P4 Jönköping - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Stora variationer av älgbetesskador på skog

  Etiketter: Skog
  Älgbetesskadorna efter senaste vintern varierar stort över landet. Störst är skadorna i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens summering av alla årets älgbetesinventeringar. Totalt har områden motsvarande halva Sveriges yta inventerats./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny förening ska förbättra arbetsmiljön i lantbruket

  Etiketter: Skog
  På Elmia Lantbruk Maskin & Fält presenteras en ny förening som är beredd att ta över efter kampanjen Säkert Bondförnuft. – Jord- och skogsbruket är två olycksdrabbade näringar. Det räcker inte med ett tidsbegränsat projekt, säger den nybildade föreningens ordförande Johan Ekselius./ Nihlenteknik.se
  Läs mer
 • DEBATT. Aktiebolag bör inte äga skogsmark i Sverige

  Etiketter: Skog
  Jordförvärvslagstiftningen måste revideras. Riksdagen bör besluta att införa juridiska styrmedel som underlättar uppstyckning och försäljning av aktiebolagens skogsmarksinnehav till enskilda. Reglerna mot bulvanuppköp bör samtidigt ses över. Anställda inom skogsbolagen bör ges förtur till förvärven av de nya skogsskiftena. Det skriver Stig-Olof Holm, biolog verksam vid Umeå universitet men också skogsägare./ Västerbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Gamla servitut kan stå skogsägare dyrt

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna kan drabbas av höga kostnader när rättspraxis slår fast att gamla tiders färdselservitut inte gäller i dagens skogsbruk. – Markägare bör gå tillbaka och kolla vilka beslut och avtal som finns knutna till fastigheten, säger Margareta Holmquist Kindlund, Lantmätare på LRF Konsult. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Koncessionssamebyarnas intresseförening är nya medlemmar i den sociala kammaren hos Svenska FSC

  Etiketter: Skog
  Vid Svenska FSC:s styrelsemöte i augusti 2014 beslutade styrelsen att anta ansökan om medlemskap från Koncessionssamerna. Föreningen Svenska FSC hälsar de nya medlemmarna varmt välkomna. / FSC
  Läs mer
 • Låt maskiner plantera skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Mycket talar för fler planteringsmaskiner inom det framtida svenska skogsbruket, skriver Back Tomas Ersson i sin avhandling vid SLU. Dels överlever maskinplanterade skogsplantor i Götaland betydligt bättre än handplanterade, dels finns det en mycket hög potential att tekniskt förbättra planteringsmaskinernas produktivitet jämfört med manuell plantering. / SLU
  Läs mer
 • Skogens Dag i Linköping

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Plantering i Barnens skog
  Söndagen den 21 september hade Skogen en helt egen dag i Linköping. Ett tjugotal stationer om skog och natur fanns längs Vidingsjös naturstig. Linköpings kommun och Skogsstyrelsen var huvudorganisatörer för arrangemanget. Förskolor och grundskolor besökte evenemanget och planterade i Barnens Skog som etablerades under det internationella skogsåret 2011. Skogen i Skolans läromedel delades ut till nöjda lärare.
  Läs mer

Sidor