Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Stort röjningsbehov i Västmanlands skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför under hösten en särskild satsning för att lyfta röjningsbehovet i de västmanländska skogarna. Att röja sin skog är både en lönsam investering och en del av ett aktivt naturvårdsarbete. – I dagarna gör vi ett utskick till 600 skogsägare i länet. Utifrån satellitbilder kan vi se var det finns behov av röjning, vilket vi vill uppmärksamma skogsägarna på. Vi kommer också att erbjuda rådgivning till ett begränsat antal markägare, säger Hannes Parlow, skogskonsulent, Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Pressinbjudan - Tekniklyft inom räckhåll för svenskt skogsbruk!

  Etiketter: Skog
  Välkommen att kolla in hur det ska gå till! Den nya sortimentsgripen kan bli den största innovationen när det gäller skogsmaskinernas kranarbete sedan skotaren lanserades på 1960-talet. Nu visas uppfinningen för första gången för pressen och skogsbranschen. / Skogforsk
  Läs mer
 • Stora variationer av älgbetesskador på skog

  Etiketter: Skog
  Älgbetesskadorna efter senaste vintern varierar stort över landet. Störst är skadorna i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens summering av alla årets älgbetesinventeringar. Totalt har områden motsvarande halva Sveriges yta inventerats. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny teknik kan minska körskadorna

  Etiketter: Skog
  Nya markfuktighetskartor ska minska körskadorna i samband med skogsavverkningar. – Körskador är skogsbrukets enskilt största problem, säger Isabelle Bergkvist på Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut./ GD.se
  Läs mer
 • "Låt inte guldet bli till sand!"

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  DEBATT: "Två veckor före höstens val lovprisade Stefan Löfven våra skogar som "Sveriges gröna guld" vilket givetvis gladde oss skogsägare. I utspelet talades om miljardsatsningar och 25 000 nya jobb. I regeringsförklaringen en dryg månad senare är det svårt att hitta samma offensiva skogsanslag." Det skriver Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna, i en debattartikel./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Skogsbolag ser över rutiner efter olycka

  Etiketter: Skog
  Norrskog ska se över sina rutiner sedan en skogsarbetare hittats fastklämd i sin bil - 14 timmar efter att han försvann./ ATL
  Läs mer
 • Facket vill se mer gps-spårning

  Etiketter: Skog
  Ensamarbete och långa avstånd är vardagsmat för de som har skogen som sitt kontor. Inom storskogsbruket är det just på väg till och från arbetet som de flesta olyckorna händer - inte i skogen./ Dagbladet.se
  Läs mer
 • Stort röjningsbehov i Västmanlands skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför under hösten en särskild satsning för att lyfta röjningsbehovet i de västmanländska skogarna. Att röja sin skog är både en lönsam investering och en del av ett aktivt naturvårdsarbete./ Cision
  Läs mer
 • Skogssällskapet utökar till hela Baltikum

  Etiketter: Skog
  Sedan 2002 förvaltar och äger Skogssällskapet skog i Lettland. Nu utökas verksamheten till Estland och Litauen. ”Det är ett naturligt och mycket spännande steg”, säger koncernchef Svante Scherman i ett pressmeddelande./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Trävarorna ger vinst åt Norra

  Etiketter: Skog, Trä och träindustrin
  Norra Skogsägarna har vänt förlust till vinst och redovisar ett rörelseresultat på 77 (-22) miljoner kronor för de första åtta månaderna i år./ ATL
  Läs mer

Sidor