Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Stort intresse för ädellöv och miljöåtgärder

  Etiketter: Skog
  Många skogsägare har fått ekonomiskt stöd för att lära sig utveckla värdet av ädellöv och miljöhänsyn i skogsbruket. Det visar Skogsstyrelsens uppföljning av kompetenssatsningar inom ramen för EUs landsbygdsprogram. / Skogsland
  Läs mer
 • Återväxtens kvalitet oförändrad men markberedningen ökar

  Etiketter: Skog
  Resultat från Skogsstyrelsens årliga återväxtinventering visar att föryngringarna i stort håller oförändrad kvalitet. Andelen areal som markberetts ökar däremot stadigt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Barnen ska ta över ett hållbart skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Att åka på skogskonferens är ingen lek när kroppen inte gör som man vill. Dessutom behövs någon som säger hur det verkligen är att jobba som skogsmaskinförare. Det skriver Anna A Utter om i sin krönika. - Jag vill att våra barn ska få ta över någonting som vi har gjort rätt med och som de kan fortsätta lämna vidare, ett hållbart skogsbruk. / Skogsland
  Läs mer
 • Hög tid att söka tillstånd för virke vid allmänna vägar

  Etiketter: Skog
  Varje år placeras hundratusentals vältor med virke och skogsbränsle längs allmänna vägar. Nu är det hög tid att söka nya tillstånd. Med en ny kartfunktion i Trafikverkets e-tjänst hoppas man på att skogsbrukets administration ska minska och att avläggen ska bli trafiksäkrare. / Skogforsk
  Läs mer
 • Lär dig mer om våra svenska träd

  Etiketter: Skog
  På SkogsSveriges webbplats finns faktablad över våra svenska träd. Här kan du lära dig mer om våra 27 vanligaste träd med svart-vita illustrationer, beskrivningar av de mest typiska egenskaperna, historisk och nutida användning. Du kan skriva ut varje sida som ett pdf-dokument. / SkogsSverige
  Läs mer
 • De är finalisterna till Sveriges bästa trädbild

  Etiketter: Skog
  Totalt har 300 fotografer skickat in över 900 bilder till Vi-skogens fototävling Sveriges bästa trädbild. Nu är det allmänheten som avgör vem av de tio finalisterna som blir Årets trädfotograf. / Webfinanser
  Läs mer
 • Lyckade resultat för Skogens Mångfald och Ädellöv

  Etiketter: Skog
  Drygt 28 000 personer har fått rådgivning i Skogsstyrelsens två projekt Skogens Mångfald och Ädellöv. Projekten har bidragit till att ungefär 255 miljoner kronor har beviljats i ekonomiskt stöd till skogsägare som vill utöka och bevara ädellövskog eller utföra miljövårdande åtgärder i sin skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rekordstora anmälda avverkningsarealer i det branddrabbade området i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Statistik över anmälda avverkningsarealer visar en kraftig ökning i Västmanland, från 500 hektar i september 2013 till 5 100 hektar september 2014. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ungskogsröjning är det viktigaste

  Etiketter: Skog
  Ungskogsröjning är effektivt för att begränsa viltbetesskador på tall. Tidpunkten och tillvägagångssättet ska anpassas till beståndet och är därför olika i tallplanteringar och naturliga föryngringar. Folke Pettersson, forskare på Skogforsk och rutinerad expert på röjning, delar här med sig av sina bästa råd. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Klarar sig snabbväxarna norrut?

  Etiketter: Skog
  Poppel och hybridasp i stället för gran, tall och björk? Idag rekommenderas bra bonitet för snabbväxande löv, men få har undersökt om det stämmer. Nu testar SLU hur snabbväxarna klarar sig på olika marker i Sverige. / Skogen
  Läs mer

Sidor