Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Göran Persson och Maria Hedblom invigningstalar på Skogsnolia

  Etiketter: Skog
  Årets invigningstalare har stor tyngd inom skogsbranschen. Göran Persson, styrelseordförande i Sveriges största skogsbolag och tidigare statsminister samt Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret. / Nolia
  Läs mer
 • Oro för massinvasion när besöksförbudet i skogen hävs

  Etiketter: Skog
  Kommunerna anställer ordningsvakter. Polisen höjer beredskapen. Länsstyrelsen uppmanar nyfikna att inte åka dit. Det var en bra bit över hundra personer, de flesta på något sätt drabbade av skogsbranden, som kom till informationsmötet i Västerfärnebo i onsdagskväll. Länsstyrelsen, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Polisen och Länsförsäkringar hörde till de som informerade. / Fagerstaposten
  Läs mer
 • Baylan hos SKGS: "Vi är beredda att släppa gamla käpphästar!"

  Etiketter: Skog
  För svensk basindustri är energifrågorna av centralt överlevnadsintresse. En företagssektor som sysselsätter 400 000 personer och använder 30 procent av landets elproduktion till att producera 20 procent av nationens exportvärde kan inte bara stå och titta på när energin diskuteras. Näringspolitiskt hetare kan energin knappast vara i Sverige. SKGS brukar uttydas ”skogen, kemin, gruvorna och stålet”, och är ett formaliserat samarbete mellan branschföreningarna Skogsindustrierna, IKEM (kemi, plast), SveMin (gruvnäring) och Jernkontoret. / Svensk Energi
  Läs mer
 • Sveaskog förbättrade resultatet

  Etiketter: Skog
  Sveaskog ökade sitt operativa rörelseresultat med 11 procent under årets första kvartal. – Virkespriserna under det första kvartalet ökade med en procent. Sågverkens produktionstakt har varit hög och lagren har ökat för sågade trävaror, säger Sveaskogs vd Per-Olof Wedin i en kommentar./ ATL
  Läs mer
 • Stigande virkespriser under första kvartalet 2015

  Etiketter: Skog
  Virkespriserna (leveransvirke) steg under första kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan, enligt statistik från Skogsstyrelsen. Priser på sågtimmer och massaved steg med två respektive en procent. Sågtimmerpriserna steg med fyra procent i region Syd. I region Nord och region Mellan var sågtimmerpriserna oförändrade./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rådgivning även i Halland

  Etiketter: Skog
  Hushållningssällskapet i Halland sällar sig till ett antal sällskap i andra delar av landet och erbjuder skogsrådgivning./ ATL
  Läs mer
 • Inga glödhärdar i Salaskogarna

  Etiketter: Skog
  Alla kvarvarande glödbränder efter skogsbranden i Västmanland verkar nu vara släckta, meddelar länsstyrelsen i Västmanland. Beskedet kommer efter att området skannats av med en flygburen infraröd kamera./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Oro för massinvasion när besöksförbudet i brandskogen hävs

  Etiketter: Skog
  Kommunerna anställer ordningsvakter. Polisen höjer beredskapen. Det var en bra bit över hundra personer, de flesta på något sätt drabbade av skogsbranden, som kom till informationsmötet i Västerfärnebo i onsdagskväll. – Vi kommer att uppmana allmänheten att inte resa dit de första helgerna. Följderna av branden kommer att finnas kvar länge. Området kommer inte att bli grönt över en sommar, säger Anna Friden, chef för Naturvårdsenheten på länsstyrelsen./ Fagersta-Posten
  Läs mer
 • Vikten av samarbete största lärdomen från branden

  Etiketter: Skog
  En person dog, en brännskadades allvarligt, 26 byggnader brann ned, 200 skogsägare drabbades, 69 kommunala räddningstjänster hjälpte till, 120 brandmän jobbade dygnet runt. Den stora skogsbranden i Västmanland har dessutom lämnat efter sig värdefulla lärdomar, in minst om vikten av samarbete./ Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Tusen år gamla kalhyggen saknar fortfarande återväxt

  Etiketter: Skog
  Fjälldalar som kalhöggs för mer än 1 000 år sedan har fortfarande inte återbeskogats, trots att klimatet blivit varmare visar en ny studie av forskare vid SLU i Umeå och Silvermuseets forskningsinstitut INSARC i Arjeplog. Resultaten visar tydligt hur känsliga fjällens ekosystem är för störningar och att effekterna kan finnas kvar under väldigt lång tid. / Älvsbyn Just nu
  Läs mer

Sidor