Skog

Den svenska skogen

 

Sverige är en skoglig stormakt

Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

 

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören

Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

 

Omfattande miljöinsatser

De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. 

 

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället

Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Den anmälda avverkningsarealen minskade i februari 2015

  Etiketter: Skog
  Statistik för februari månad visar en minskning av anmälda avverkningsarealer med 9 procent eller 1 464 hektar jämfört med motsvarande månad 2014. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sveaskogs styrelse föreslår 800 MSEK i utdelning

  Etiketter: Skog
  Sveaskog, som ägs av svenska staten, ökade sitt operativa rörelseresultat med 28 procent till 1 254 MSEK (978) under 2014. Resultatförbättringen berodde på högre leveransvolymer från egen skog och högre virkespriser. Periodens resultat ökade med 15 procent till 1 691 MSEK (1 475). / Sveaskog
  Läs mer
 • Järnvägsstråk kan stängas – ersätts med lastbilar

  Etiketter: Skog
  Trots att regeringen vill prioritera transporter på järnväg hotas nu flera viktiga godsstråk av stängning. Bristande underhåll kan därmed driva järnvägsgods ut på vägarna. Det skriver Skogsindustriernas tidning Skog & Industri i sitt nya nummer. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Mycket spritt barrvirke kvar i skogarna efter Egon

  Etiketter: Skog
  Upparbetningen av stormskadat virke efter stormen Egon går framåt. Men fortfarande finns det mycket barrvirke som är spritt i skogen och som behöver tas om hand. Detta för att mota angrepp av granbarkborre längre fram i år. Skogsstyrelsen bedömer att upparbetningen på de områden där det stormfällda virket ligger samlat går framåt och att det på många håll kommer att vara omhändertaget innan sommaren. Däremot verkar det fortfarande finnas mycket spritt barrvirke som ännu inte är omhändertaget. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mångfald i skogen ger styrka

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Jämställdhet, mångfald och alla personers lika värde aktualiserades när den internationella kvinnodagen nyligen firades. För oss på Norrskog är detta inte tomma ord som lyfts fram en gång per år. / Skogsland
  Läs mer
 • Satellitbilder för skogen - Metria sätter RapidEye i fokus!

  Etiketter: Skog
  Satellitbild
  Den 16:e mars hålls en informationsdag på Arlanda, om satellitsystemet RapidEye. Inbjudna är bland annat representanter för skogsbranschen i Sverige. Den 16:e mars hålls en informationsdag på Arlanda, om satellitsystemet RapidEye. Inbjudna är bland annat representanter för skogsbranschen i Sverige.
  Läs mer
 • Den milda vintern orsakar stora problem för skogsägarna

  Etiketter: Skog
  Den milda vintern har ställt till det rejält för vissa skogsägare som inte kunnat röja upp efter stormen Egon i januari. / SR P4 Jönköping
  Läs mer
 • Nya hårdare krav avseende bekämpningsmedel inom FSC

  Etiketter: Skog
  Nya internationella regler har kommit ut som tydliggör och stärker kraven för vilka kemiska ämnen som ska hamna på FSC:s lista för mycket farliga bekämpningsmedel. Den nya listan innehåller ca 400 ämnen, att jämföra med den tidigare listan som innehöll ca 100 ämnen. Nya på listan är acetamiprid och imidacloprid, ämnen som används för att behandla plantor mot snytbaggeangrepp i Sverige. / FSC
  Läs mer
 • Mäklare varnar för felaktiga skogspriser

  Etiketter: Skog
  Medelpriset på skogsmark stämmer inte ens i 40 procent av genomförda affärer 2014. Det visar en sammanställning gjord av sju fristående mäklarfirmor. / ATL
  Läs mer
 • Markfuktighetskartor löser problem med körskador

  Etiketter: Skog
  Nu finns rikstäckande markfuktighetskartor tillgängliga för alla skogsägare och skogsmaskinförare. Kartorna ger en bra bild av fuktiga och blöta områden där det finns en stor risk för sönderkörning vid avverkningar. Kunskap som kan ge färre skador. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor