Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Var tredje huggbil brann

  Etiketter: Skog
  Huggbilar är extremt brandfarliga och i takt med att skärpta miljökrav höjt temperaturen har antalet eldsvådor ökat. Nu börjar försäkringsbolagen dra öronen åt sig. / ATL
  Läs mer
 • Framtidens produkter av skog

  Etiketter: Skog
  Skogsindustrierna har tillsammans med forskningsinstitutet Innventia tagit fram en film om möjligheterna med fiberbaserade produkter från skogen och hur vi kan gå mot en bioekonomi. Världens utmaningar är många och här är förnybara, biobaserade produkter en av lösningarna. Allt som idag kan göras av olja kan göras av skog. Vi skulle till exempel kunna göra bildskärmar av papper, tavlor som lyser i mörkret eller förpackningar som signalerar när maten har blivit dålig. Helena Halonen, Senior manager, New materials and functions Packaging Solutions på Innventia AB inspirerar tittaren om de möjligheter som finns. Är du mer intresserad av framtidens produkter från skogen? På http://www.ekoportal2035.se hittar du mängder av idéer som kan bli verklighet i en nära framtid. (Youtube-film) / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • ”Arterna har fått det bättre”

  Etiketter: Skog
  Skogens arter har inte fått det sämre sedan ”det moderna skogsbruket” infördes på 1950-talet. Snarare bättre. Det skriver prof em Dag Lindgren i en analys. "Det är inte empiriskt belagt att artutdöendet i den svenska skogen ökat i nämnvärd grad genom förändringar i skogsbruksmetoder kring 1950, trots att detta brukar framhävas från naturvårdshåll", skriver Lindgren. / Skogen
  Läs mer
 • Vem ska bli vår valberedning?

  Etiketter: Skog
  På årsmötet är det valberedningen som föreslår Föreningen Skogens styrelse. Men vem föreslår nya kandidater till valberedning. / Skogen
  Läs mer
 • Klimatutbildade skogsägare anpassar sig efter klimatet

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna är intresserade av att vidta klimatanpassade skogsbruksåtgärder. Över 17 000 skogsägare har kompetensutvecklat sig i Skogsstyrelsens treåriga projekt. / Skogsland
  Läs mer
 • Kunskap under vandring

  Etiketter: Skog
  Fler personer än väntat kom när LRF bjöd in skogsbrukare i Säby socken till skogsdag på lördagen. Även om dagen till stor del handlade om skog nära vatten, så blev stormar också ett av samtalsämnena. / Smålands Dagblad
  Läs mer
 • All ek går att sälja – även de med stora kvisthål

  Etiketter: Skog
  Hur odlar man ek? I slutet av oktober bjöd Ekfrämjandet, SLU och Föreningen Skogen på en exkursion om skötsel av både ekskog och enskilda ekar. / Skogen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens generaldirektör delar ut pris till tre skogsägare i Västernorrland

  Etiketter: Skog
  Birgitta Velander, Bernt Ove Viklund och Johan Hörnqvist får pris ur stiftelsen N. P. Halléns donationsfond för föredömliga prestationer inom aktiv skogsvård. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Latvian Forest fortsätter leta förvärv av skogstillgångar, fokus på mindre fastigheter

  Etiketter: Skog
  Latvian Forest skall fortsätta att fokusera på att i första hand köpa upp mindre fastigheter. Några planer på att gå in på ytterligare marknader finns inte. Det uppger vd Fredrik Zetterström för Finwire. / FinWire
  Läs mer
 • Ny skogsmaskinförarutbildning till länet

  Etiketter: Skog
  Till hösten får Västerbotten en ny skogsmaskinförarutbildning. Enligt branschen är det brist på förare och nu får Liljaskolan i Vännäs starta en ny skogsmaskinförarutbildning. / Svt Västerbottensnytt
  Läs mer

Sidor