Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • SkogsSverige rapporterar från MellanskogsElmia

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige kommer att rapportera i alla våra digitala medier från MellanskogsElmia den 22-23/8. Skogsmässan som är den största mötesplatsen för det mellansvenska skogsbruket finns på Ösby Naturbruksgymnasium i Saladamm, norr om Sala. Följ SkogsSverige på Facebook och Twitter när vi löpande lägger in aktiviteter från evenemanget och vi kommer under fredagen den 22/8 och lördagen den 23/8 att enbart publicera nyheter om MellanskogsElmia på vår webbplats.
  Läs mer
 • Några enkla handgrepp tar bort stolens värsta brister

  Etiketter: Skog
  Bättre ergonomi i förarhytten blir ett allt viktigare försäljningsargument hos maskintillverkarna. Vem vill inte ha avvibrering, nivellering och hyttdämpning? Men förarstolen behöver ändå bli bättre, anser erfarna maskinförare. / Skogen
  Läs mer
 • Fortsatt positiv resultatutveckling för Mellanskog

  Etiketter: Skog
  Mellanskogs rörelseresultat första halvåret blev bättre än föregående år. Föreningen uppvisar ett starkt operativt kassaflöde. / Mellanskog
  Läs mer
 • Södra höjer priset på barrmassa i Europa till 950 dollar per ton

  Etiketter: Skog
  Låga globala lagernivåer och solid efterfrågan gör att Södra höjer sitt marknadspris för NBSK i Europa till 950 dollar per ton. / Södra
  Läs mer
 • Avverkningsanmälningar i brandområdet prioriteras

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska prioritera avverkningsanmälningar från markägare i det branddrabbade området i Västmanland. Vissa undantag från regelverket kommer också att kunna medges. Det är i dagsläget ingen brådska att lämna in anmälan då det kan ta månader innan det är säkert att upparbeta skogen. Markägare uppmanas också att invänta flygbilder innan anmälan görs. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sjunkande sågtimmer- och massavedspriser under andra kvartalet 2014

  Etiketter: Skog
  Sågtimmerpriserna (leveransvirke) sjönk med en procent under andra kvartalet 2014 jämfört med kvartalet dessförinnan. Även massavedspriserna sjönk med en procent jämfört med kvartalet dessförinnan. Sågtimmerpriserna sjönk i region Syd och Nord med en respektive tre procent medan sågtimmerpriserna i region Mellan steg med två procent. Massavedspriserna steg med en procent i region Mellan och sjönk i region Nord med fyra procent. I region Syd var massavedspriserna oförändrade jämfört med föregående kvartal. Vid en jämförelse mellan andra kvartalet 2014 och samma kvartal 2013 steg sågtimmerpriserna med sex procent medan massavedspriserna sjönk med fem procent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Norra Skogsklubben inbjuder till Höstexkursion

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsklubben inbjuder till Höstexkursion onsdagen den 10 september i skogarna kring Fredrika. Norra Sverige drabbades i slutet av förra året av två svåra stormar, Hilde i november och Ivar i december. Vid Norra Skogsklubbens Höstexkursion besöker vi ett område som drabbades av Hilde.
  Läs mer
 • Är artmångfalden större i en skog vid kontinuitetsskogsbruk än vid trakthyggesbruk?

  Etiketter: Skog
  Malin Leverin har utforskat skogsbrukets påverkan på artmångfalden hos mossor och lavar i sitt examensarbete på Ekologiprogrammet på Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde. Sveriges vanligaste skogsbruksmetod, trakthyggesbruket, har medfört problem för skogens artmångfald. År 2010 fanns det i Sverige 319 stycken hotade mossor och lavar som var kopplade till skogen. Alternativet till denna skogsbruksmetod finns i kontinuitetsskogsbruket som var vanligt förr. Denna rapport avser jämföra och redogöra för eventuella skillnader i artmångfalden av mossor och lavar mellan de tre skogstyperna naturskog, kontinuitetsbrukad och trakthyggesbrukad skog. / Högskolan i Skövde
  Läs mer
 • Nya rymdkameran ger Google Earth superkvalitet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Den 13 augusti skickades kameran Worldview-3 upp i rymden från en bas i USA. Den ska ge fotografier av jorden med samma skärpa och upplösning som idag görs med flygfotografering. Inom ett halvår ska Google och andra företag kunna köpa bilder med upplösningen 31 cm tagna på en höjd av omkring 600 km ovan jorden. Förutom bildleveranser till webbtjänster som Google Earth ska kameran kunna användas för en mängd olika ändamål. Exempelvis stadsplanering, mineralletning, övervakning av katastrofplatser och identifiering av olika trädslag i skogsområden. / SvD Näringsliv
  Läs mer
 • Skogen och valet 2014

  Etiketter: Skog
  ”Man vårdar det man äger”, är ett ofta återkommande mantra. När markägare har förfoganderätt över sin egendom skapas förutsättningar för ett aktivt familjeskogsbruk, där skogsägare investerar i god skogsvård och bra miljöhänsyn. Men hur är det egentligen ställt med förfoganderätten? / Norra skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor