Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Ifrågasatt contortatall framgång för skogsbolag

  Etiketter: Skog
  Få skogar är så illa omtyckta som de som planterats med contortatall. Men för skogsbolaget SCA har contortan blivt just den framgång som man hoppades när den kanadensiska tallen infördes storskaligt för 40 år sedan. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • I Furulund röjer man för luft och ljus

  Etiketter: Skog
  Den som vill travestera Strindberg i Furulundsskogen kan göra det: Här röjs för luft och ljus. – Fast det viktigaste är att få bort allt sly, säger Johan Söderqvist ansvarig för kommunens skog. / Sydsvenskan
  Läs mer
 • Välkommen till Skogsnäringsveckan 2015!

  Etiketter: Skog
  Mellan 13-16 april pågår Skogsnäringsveckan, som är Sveriges viktigaste mötesplats för den svenska skogsindustrin, i Stockholm. Under veckan arrangerar 18 organisationer seminarier under temat "Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi". Industriarbetsgivarna deltar med ett eftermiddagsseminarium om lönebildning på invigningsdagen tisdag 14 april. / Industriarbetsgivarna
  Läs mer
 • Norra skogsägarna med jämställdheten in i framtiden

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Pär Lärkeryd, vd, Norra skogsägarna
  På Indexator var jämställdhet en del av verksamhetsutvecklingen och hos Norra skogsägarna inför vd Pär Lärkeryd nya tjänster och produkter som stödjer jämställdhetsmålen. Pär har tillsammans med HR-generalisten och vd-assistenten Rebecca Donatello dragit upp riktlinjer för hur de ska nå målet att bli det mest omtalade skogliga företaget när det gäller jämställdhet. Styrelsen har satt tidpunkten till 2017 och de är nu halvvägs. Jämställdheten är ingen separat fråga hos Norra skogsägarna utan genomsyrar allt i företaget från värdegrunden och visionen till trainee-program, jämställda skogsägaraktiviteter och sponsring. - Vi uppfinner framtiden och våra värdegrundsfrågor finns med i strategin vilket ökar vår konkurrenskraft, säger vd Pär Lärkeryd.
  Läs mer
 • Skogsbolag anmäls för FSC-brott

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag, Skog
  Fastighetsägare i Jämtland anmäler SCA för brott mot FSC:s regler för certifierat skogsbruk - och på lördag går de man ur huse för att demonstrera. / ATL
  Läs mer
 • Betalar ut miljoner – Reine får inte en spänn

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen har betalat ut 40 miljoner kronor i ersättning. Men svårt brännskadade Reine Ullén får inga pengar. / Fagersta posten, FP
  Läs mer
 • Invigning av Dalslands första symbolträd den 19 februari

  Etiketter: Skog
  Välkommen till invigning av Dalslands första symbolträd! Barnen på Enebackens förskola i Dals Långed bjuder på sång och trädutställning! Vi firar med glass till barnen, tårta och kaffe till de vuxna. Dag: 19 februari. / Bengtsfors Kommun
  Läs mer
 • Statistik över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal under 2014

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har under 2014 bildat 229 nya biotopskyddsområden och 123 nya naturvårdsavtal som sammanlagt omfattar 1 621 hektar produktiv skogsmark. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ska trädet stå kvar eller fällas? Unik vägledning ger råd

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Träd i parker och andra offentliga miljöer orsakar ibland intressekonflikter. Forskaren Johan Östberg vid SLU har arbetat tillsammans med flera myndigheter och organisationer för att bena ut hur man kan se på trädens värden för olika intressenter inför beslut om de ska få stå kvar eller fällas. / SLU
  Läs mer
 • ”Skotrarna kör sönder skogsplanteringar”

  Etiketter: Skog
  Boende i Glommersträsk är förtvivlade. På helgerna kör skoterförare offpist, för oljud med sig och struntar i regelverk kring skoterkörning: ”Det här är ett växande problem”, säger markägaren Anders Henriksson. / Norran
  Läs mer

Sidor