Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Expert varnar för transportfeber

  Etiketter: Skog
  Samtidigt som Sundsvalls kommun planerar en storsatsning på en ny transportterminal höjs varnande röster. Marknaden har inte kommit igång och tyngs av överetableringar, säger en expert. / Svt Mittnytt
  Läs mer
 • Sälj den skog kommunen inte längre behöver

  Etiketter: Skog
  Norrtälje kommun äger 2 300 hektar skog utanför tätorterna. Nu planerar den nya kommunledningen att sälja en del av dessa skogsinnehav, framför allt mindre områden, så kallade solitära skogspartier. / Norrtelje Tidning
  Läs mer
 • Forest Romania

  Etiketter: Skog
  Forest Romania blir en demomässa i skogsmiljö. Mässområdet ligger utanför det lilla samhället Zizin strax öster om staden Braşov. På fältytorna finns ett utställningsområde och parkering. Utefter den två km långa demoslingan visas olika skogsmaskiner i praktiskt arbete. Avverkningssystem med lunnare, skördare, skotare och linbanor. Under Forest Romania 2015 hålls även många seminarier och möten för skogsbrukets olika aktörer. Bl a i samarbete med Universitetet i Braşovs skogliga fakultet. Välkomna till Forest Romania 16-18 september 2015!
  Läs mer
 • Lika villkor inom skogssektorn

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Den 8 mars firades den internationella kvinnodagen. På SkogsSverige firar vi detta med att under våren utöka antalet sidor under ämnet Lika villkor samt intervjua ett antal nyckelpersoner inom skogssektorn. Tina Sjöström arbetar med detta på SLU och ansvarar för innehållet på SkogsSveriges sidor om LIka villkor. Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering. Begreppet är skiljt från begreppet jämställdhet, och har mer likheter med begreppet jämlikhet. Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor inom alla områden i livet.
  Läs mer
 • Landets största naturvårdsgallring

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Naturvårdsgallringen längs Dalkarlsån i Västerbotten är det största projektet i landet där statliga stödet Nokås – Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen - beviljats. / Skogsland
  Läs mer
 • Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, kommer till Skogsnäringsveckan

  Etiketter: Skog
  ”Lönebildning som främjar industrins konkurrenskraft”. Det seminariet deltar Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, på under Skogsnäringsveckans invigningsdag 14 april. / Industriarbetsgivarna
  Läs mer
 • Nya möjligheter att sköta skogen vid datorn

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Västernorrland till nio träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Inte minst kan nya kartor framtagna utifrån laserskanning ge kunskap om den egna skogen. / Skogen
  Läs mer
 • Starkt resultat för Norrskog

  Etiketter: Skog
  Norrskog redovisar ett positivt resultat för 2014. Rörelseresultatet för koncernen blev plus 64 miljoner kronor, att jämföra med minus 66 miljoner 2013. / Norrskog
  Läs mer
 • Forskare tilldelas 500 000 kronor för att utveckla ”apparat med fingertoppskänsla”

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Daniel Eriksson vid Örebro universitet. Priset delas ut av HKH Prins Carl Philip den 14 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sveaskogs vd Per-Olof Wedin blir ny ordförande i Eustafor

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs vd Per-Olof Wedin har valts till ny ordförande i Eustafor. Eustafor är det europeiska statsskogsbrukets intresseorganisation som tillsammans äger närmare en tredjedel av all skogsmark i Europa, motsvarande 30 miljoner hektar. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor