Skog

Den svenska skogen

 

Sverige är en skoglig stormakt

Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

 

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören

Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

 

Omfattande miljöinsatser

De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. 

 

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället

Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Helikoptersåg toppar för säkrare el

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Med en helikopterburen såg som toppar träd som står för nära elledningen kan elnätsägare stormsäkra sina ledningar. Metoden sparar både träd och arbetstid enligt elleverantören Eon. / Skogsland
  Läs mer
 • Stigande sågtimmer och sjunkande massavedspriser under 2014

  Etiketter: Skog
  2014 steg priserna på sågtimmer medan priserna på massaved sjönk jämfört med 2013. Statistik för 4:e kvartalet 2014 visar på en prisuppgång jämfört med närmast föregående kvartal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Regeringen upphäver beslut om vattenskyddsområde

  Etiketter: Skog
  Regeringen har beslutat att upphäva Tidaholms kommuns beslut om att inrätta vattenskyddsområde. Det gav Hushållningssällskapet Skaraborg rätt i det överklagande som har drivits av LRF Konsults Christine Andersson. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Komatsu Forest prisas för sitt miljöarbete

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  I december tilldelades Komatsu Forest Umeå kommuns miljöpris 2014 för sitt strategiska utvecklingsarbete med att både produkter och processer ska hålla högsta miljöstandard. Michael Lundstedt, som arbetar med miljöfrågor på Komatsu Forest, säger att miljötänket genomsyrar allt arbete på företaget och att de i sitt kvalitetsarbete letar efter förbättringar som skapar både miljömässiga och ekonomiska vinster. / Komatsu
  Läs mer
 • Mark-och miljööverdomstolen avslår Skogsstyrelsens överklagan

  Etiketter: Skog
  Mark- och miljööverdomstolen ger inte Skogsstyrelsen prövningstillstånd i frågan om förbud mot spridning av hygieniserat och pelleterat avloppsslam. Det innebär att Skogsstyrelsens förbud förblir upphävt och att Sveaskog får sprida hygieniserat och pelleterat avloppsslam på två områden i Övertorneå. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra sänker priset på normaltimmer och klensortiment av barr samt höjer priset på lövtimmer

  Etiketter: Skog
  Marknaden för sågade trävaror har gradvis försämrats under slutet av 2014 och osäkerheten på marknaden består. Med anledning av marknadssituationen gör Södra en mindre justering av priserna på sågbara barrsortiment. Utvecklingen för sågade trävaror av löv är däremot positiv och efterfrågan är god vilket möjliggör en justering uppåt för björk- och ektimmer. / Södra
  Läs mer
 • Seminarium: Pinus contorta – En högproducerande överlevare

  Etiketter: Skog
  Contortatallen är tålig, producerar mer än vanlig tall och kan användas på ungefär samma sätt. Men det finns risker med trädslaget, bland annat för den biologiska mångfalden. Ta del av de senaste rönen om vår senast introducerade tall. Seminariet är på SLU i Umeå den 5/2. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Den stora skogsbranden har blottlagt fornlämningar

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen har upptäckt fornlämningar efter den stora skogsbranden. Nu vill den ha 2 miljoner kronor – för att göra en ny inventering och hitta arkeologiska fynd från stenåldern. / VLT
  Läs mer
 • Erik lär ut lönsamma knep inför virkesaffären

  Etiketter: Skog
  Har du koll på virkesmarknaden? För många skogsägare är det rena djungeln, men med kunskap kan man stärka sin förhandlingsposition mycket, menar utbildaren Erik Alnersson. / Skogsland
  Läs mer
 • Lönsammare att vara skogsägare vid kusten

  Etiketter: Skog
  Att vara skogsägare i Västerbottens inland är betydligt tuffare än vid kustlandet. Under de senaste fem åren har skogsmarkspriserna gått ner cirka 20 procent mer än vid kusten. / Svt Västerbottensnytt
  Läs mer

Sidor