Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Lant- och skogsbruksarealen upptar 88 procent av landarealen

  Etiketter: Skog
  Den totala arealen för landets lantbruksenheter uppgår till 35,8 miljoner hektar i 2014 års fastighetstaxering. Sveriges totala landareal är 40,7 miljoner hektar vilket innebär att lantbruken upptar 88 procent av landarealen. / SCB
  Läs mer
 • 200 skogsägare firade 50-årsjubileum

  Etiketter: Skog
  I februari 1965 bildade de privata skogsägarna i Lövångerområdet ett skogsbruksområde för samverkan mellan de privata skogsägarna. Detta var det första skogsbruksområdet i Västerbotten. I lördags, 21 februari, var det dags att fira de första 50 åren. Drygt 200 skogsägare hade samlats till jubileumsfesten på Folkets hus I Lövånger. / Norran
  Läs mer
 • Rekordresultat för Norra

  Etiketter: Skog
  Norra gör sitt bästa resultat någonsin! Efter finansnetto redovisar koncernen ett resultat för verksamhetsåret 2014 om 123 miljoner kronor, en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år (-20). Därtill ökade nettoomsättningen under perioden med fem procent till 1,9 miljarder kronor, detta utan hänsyn till att föreningens byggvaruhandel har avyttrats. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • SkogsSverige besvarar dina skogliga frågor

  Etiketter: Skog
  SkogsSveriges webbplats, skogssverige.se
  SkogsSverige grundades 1995 på initiativ av flera parter inom skogssektorn och var en pionjär inom sitt området. 2011 tog Föreningen Skogen över ansvaret för verksamheten från SLU och sedan dess har den faktabaserade informationen kompletterats och ämnesområdena renodlats. Nyhetsbreven har utökats i antal och de sociala medierna har ambassadörer i form av studenter från skogliga utbildningar. Under 2013-2014 har sidornas innehåll förhöjts med fotografier från bildbyrån Skogen bild samt med illustrationer. Dessutom har sökfunktionen i SkogsSveriges frågelåda förbättrats så att du lättare ska kunna hitta svar på dina skogliga frågor. Under ämnet Lika villkor hittar du metoder för genus, jämställdhet och likabehandling. En övergång till responsiv design pågår och den nya versionen kommer att sjösättas efter årsskiftet.
  Läs mer
 • Ny virkesmätningslag börjar gälla den 1 mars 2015

  Etiketter: Skog
  Nytt i virkesmätningslagen är att nu regleras även mätning av energisortiment och lövtimmer vid försäljning. Tidigare har endast mätning av barrtimmer och massaved omfattats av lagen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Norge kan fyrdubbla skogsnäringen

  Etiketter: Skog
  Norge bör kunna fyrdubbla sina intäkter från skogsfastigheter och skogsnäring, från 2012 års 43 miljarder norska kronor till uppemot 180 miljoner norska kronor årligen. Den största delen av den outnyttjade intäktspotentialen finns inom byggsektorn. / DI
  Läs mer
 • Första ”ETT-bilen” till Volvos museum

  Etiketter: Skog
  Nu går Sveriges längsta timmerlastbil i pension. Första exemplaret av den 30 meter långa ETT-bilen hamnar på Volvos museum. Det var under 2009 som den mäktiga långtradaren "ETT-bilen" fick dispens för att rulla på vägarna i Norrbotten. Timmerbilen ingick i forskningsprojektet "En Trave Till – ETT" vars syfte var att fastställa risker och fördelar med att använda längre och tyngre timmerbilar än de maximalt tillåtna 25-metersekipagen. Med en total längd på 30 meter och en lastkapacitet som uppgick till 66 ton väckte den gigantiska bilen uppmärksamhet på flera sätt. / Classic Motor
  Läs mer
 • Självrengörande servis i cellulosa nominerad till designpris

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Innventia och Tomorrow Machine har nominerats till INDEX: Award 2015 i kategorin Home-Sustainable Living för The Self-Cleaning Cellulose Dinnerware. Demonstratorn är gjord i ett nytt biologiskt nedbrytbart material. I framtiden kommer det att bli möjligt att göra ytan superhydrofobisk på ett säkert sätt och därmed få en servis som inte behöver diskas efter användning. / Innventia
  Läs mer
 • Skogsägarna blir fler – och yngre

  Etiketter: Skog
  Fler och fler inser fördelarna med att vara skogsägare. Dessutom blir skogsägarna allt yngre. Ett kommande förslag om skatteändring kommer troligen öka intresset ytterligare. / Sveaskog
  Läs mer
 • Viktigt att skydda Blekinges ädellövskogar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Totalt skyddades nästan 26 hektar skog genom naturvårdsavtal och biotopskydd i Blekinge 2014. Framförallt skyddades äldre naturskogsartade ädellövskogar. En viktig del i arbetet med att nå miljömålet Levande skogar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor