Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Skogsbruksplanen är din bästa vän

  Etiketter: Skog
  En skogsbruksplan är ett viktigt hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk. Med planen kan du planera arbetsinsatser och ekonomi samtidigt som den är ett värdefullt underlag vid beställning av olika skogliga tjänster. Om du ska miljöcertifiera ditt skogsbruk behöver du en målklassad plan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • En tur i skogen sänker blodtrycket

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Redan korta stunder i skogen har både en fysisk och psykisk inverkan på oss människor, visar forskning från Skogsforskningsinstitutet Metla. Förutom sänkt blodtryck, förhöjer en 20 minuters daglig tur ute i skogen livskvalitén. / Yle
  Läs mer
 • Skogslogistikträff i Umeå den 12-13 juni

  Etiketter: Skog
  I samband med Skogsnolia i Umeå så bjuder Sveriges Åkeriföretag Norr in till en intressant och kompetenshöjande träff för dig som jobbar inom skogstranportnäringen. Vi börjar fredag den 12 juni med lunch kl 11.30. / Sveriges åkeriföretag
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Nordens största skogsmässa – mitt i skogslandet Sverige

  Etiketter: Skog
  Välkommen att ackreditera dig till SkogsElmia 4-6 juni, Nordens största skogsmässa, mitt i skogslandet Sverige. På SkogsElmia finns en unik bredd av produkter och tjänster för skogsbruket. För många internationella företag är mässan också porten in på den nordiska marknaden. I år tar vi upp tre viktiga teman: markskador, skogsskötsel med fokus på gallring, samt innovationer som förenklar arbetet i skogen. / SkogsElmia
  Läs mer
 • Beställa röjning

  Etiketter: Skog
  En anledning till att röjning i skogen inte blir av är ofta bristen på tid. Hinner du inte göra röjningen själv - trots att du har både kunskap och erfarenhet - kan det vara en god idé att anlita någon annan att göra jobbet. Vare sig det är du själv eller någon annan som gör arbetet så är det en skön känsla när skogen är röjd. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så ska skogsprogrammet formas

  Etiketter: Skog
  Arbetet med att utforma den svenska skogens framtid har inletts. Det ska förhoppningsvis utmynna i Sveriges första nationella skogsprogram. Skogsmagasinets näringspolitiske redaktör Jonas Eriksson ser stora möjligheter och menar att det kan bidra till en bättre miljö, nya jobb och en positiv landsbygdsutveckling. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • En ekosystemtjänst för framtiden

  Etiketter: Skog
  Den engångssumma som skogsägare har rätt till när skogen behöver skyddas bör ses över. Det är dags att tänka nytt, menar Norras vd Pär Lärkeryd. Han föreslår en alternativ ersättningsmodell som ger skogsägaren möjlighet att få ersättning utbetald årsvis. Modellen skulle ge ett ekonomiskt framtida värde, och större statlig flexibilitet. / Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Dags att nominera till förtjänstmedalj!

  Etiketter: Skog
  SLU delar i år ut sina tre förtjänstmedaljer för sjätte gången. Nu kan alla anställda nominera sina kandidater, fram till den 27 april. SLU delar i år ut sin förtjänstmedalj för sjätte gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas. / SLU
  Läs mer
 • Stolen ska inte underskattas

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Ergonomi är viktigare än man tror. Förebygg dem innan krämporna kommer, skriver Anna A Utter i sin krönika. Anna A Utter är skogsmaskinsförare och bor i Norberg. Skogen är hennes passion och där föds även tankar och idéer om både skogen och livet. / Skogsland
  Läs mer
 • Det våras för skogsfastighetsmarknaden

  Etiketter: Skog
  2014 var definitivt ett trendbrott med ett ökat utbud av nya fastigheter och ett betydligt större intresse från köparnas sida vilket i flera fall ledde till en mer intensiv budgivning. I de flesta delar av landet har det också inneburit att den nedåtgående pristrenden har brutits. / Stora Enso
  Läs mer

Sidor