Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Kontrollerad brand på öar

  Etiketter: Skog
  Tänt var det här. På fredagen inledde företaget SITS i Sverige AB en naturvårdsbränning på tre öar och en holme vid sjön Logärden, cirka tre mil öster om Falun. Företaget med sitt säte på Öland är det enda bränningsentreprenören i landet som använder enbart professionella skogsbrandmän vid naturvårdsbränningar. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Cityskogsägare med miljöfokus

  Etiketter: Skog
  För tre år sedan ärvde Anna-Karin Sundh en skogsfastighet i Dalarna. Skogen förvaltar hon med stor entusiasm från Vasastan i Stockholm. Här berättar hon om arvet, skogsbruket och engagemanget för djur och miljö. / Skogsland
  Läs mer
 • Den anmälda avverkningsarealen ökade under juni och juli

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal ökade med 10 respektive 11 procent under juni och juli jämfört med motsvarande månader förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Den anmälda avverkningsarealen ökade under juni och juli

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal ökade med 10 respektive 11 procent under juni och juli jämfört med motsvarande månader förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Klargörande om begreppet ”skyddad skog”

  Etiketter: Skog
  Replik. I ett pågående replikskifte mellan bland andra Anders Forsberg (SD) och föreningen Skydda Skogen förekommer ett flertal skiftande uppfattningar av andelen skyddad skog i Sverige. Det är tydligt att begreppet skyddad skog och vad som ryms inom det uppfattas och tolkas mycket olika i debatten. Bland annat sägs att Skogsstyrelsens siffror visar att runt 31 procent av den svenska skogen skyddas idag. / SLA
  Läs mer
 • Stora ryska skogsbränder försämrar luften i Norden

  Etiketter: Skog
  Hjälp Ryssland att få stopp på storskaliga skogsbränder. Och förmå ryska bönder att upphöra med att bränna skog och skörderester. Den uppmaningen kommer från forskare som i en rapport från Nordiska Ministerrådet visat att detta eldande har stor påverkan på både folkhälsan och ekosystemen i de nordiska länderna. / Statskoll
  Läs mer
 • Snart avgörs Ojnareskogens framtid

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Snart kan den 10 år långa striden om Ojnareskogens öde vara avslutad. Det är upp till regeringen att avgöra frågan. Senast den 31 augusti ska regeringen besluta om Ojnareskogen ska ingå i EU:s nätverk av skyddade områden, så kallade Natura 2000-områden, eller inte. Ett ja skulle sätta stopp för planerna på kalkbrytning i området på norra Gotland och avsluta den snart tio år långa striden om skogens öde. / Fria
  Läs mer
 • Det blommar i brandens spår

  Etiketter: Skog
  Det är nu ett år sedan den stora skogsbranden rasade i Västmanland. Medan ortsborna bearbetar sina trauman och naturen börjar om från början anpassas nu det brandhärjade området för att ta emot intresserade besökare från allmänheten och forskare. / UNT
  Läs mer
 • Drönare från Kanada spanade in Gagnef

  Etiketter: Skog
  Under den här veckan är representanter från Lakehead university i Kanada på besök hos Högskolan i Dalarna för att bland annat visa upp sina drönare och diskutera ett samarbete med sina svenska kollegor. / DalaDemokraten
  Läs mer
 • Giftfria plantor på frammarsch

  Etiketter: Skog
  Efterfrågan på giftfria trädplantor växer. I Flåboda i Småland satsar Södra skogsägarna flera miljoner på att utveckla den giftfria verksamheten. / SVT Småland
  Läs mer

Sidor