Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • En dag för kvinnliga skogsägare

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna och Sparbanken Nord arrangerade den 13 juli en inspirationsdag för kvinnliga skogsägare i Nybyn, Överkalix. / NorrbottensKuriren
  Läs mer
 • Bekräftat: Thörlind ny vd i Skogsåkarna

  Etiketter: Skog
  Mats Thörlind blir ny vd i Skogsåkarna. Svensk Åkeritidning har tidigare skrivit om att Thörlind tagits in som branschkonsult med avsikten att han ska ta över vd-skapet från ordförande Jan Isaksson. Nu bekräftar han själv att han beslutat att ta över. – Tanken är att jag ska börja den 1 oktober, säger han till Svensk Åkeritidning. / Svensk Åkeritidning
  Läs mer
 • Opinion: Vi har tilltro till våra skogsbrukare

  Etiketter: Skog
  På åtminstone en punkt är vi överens med Hultberg, Berg och Tenje; Skogspolitiken behöver ändras i samförstånd med näringen. Miljöpartiet vill också att det ska vara möjligt att ha en hög produktion och samtidigt ta tillvara skogens sociala värden och uppnå miljömålen. / Smålandsposten
  Läs mer
 • Sjunkande sågtimmerpriser och stigande massavedspriser

  Etiketter: Skog
  Sågtimmerpriserna (leveransvirke) sjönk med en procent under andra kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • De giftfria plantorna blir allt fler

  Etiketter: Skog
  Södras satsning på giftfria plantor från plantskolan i Falkenberg fortsätter – och svarar nu för halva Södras volym, 16 miljoner plantor 2015. / Hallands nyheter
  Läs mer
 • Skogsbondens replik: Skogsnäringen tar sitt ansvar

  Etiketter: Skog
  Problemet är som när Gruppen Forskningsresan i naturvårdens utmarker (14/8) menar att officiell statistik ska tolkas till deras förmån, skriver insändaren i en replik. För vem har tolkningsföreträde, särintressen eller en skogsnäring som tolkar officiell statistik? Gruppen påstår att skogar med träd över 140 år avverkas i snabb takt, det har jag svårt att tro på. Vilken statistik har gruppen att hänvisa till, eller är det bara tyckande? Skogar som är över 140 år är i regel avsatta till naturvård, i alla fall i mina hemtrakter (Vallsta). / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • 1980-tal: Ståndortsanpassning och skördarnas intåg

  Etiketter: Skog
  Som handgången assistent hade jag mycket att stå i när det var AB Iggesunds Bruks tur att 1981 anordna det dåtida Skogsvårdförbundets Höstexkursion. Ett evenemang som med tiden utökats i takt med Olympiska Spelen. Med deltagande ministrar, direktörer och andra makthavare. Alla var där. / Skogsland
  Läs mer
 • Hektarpris ska bättre avslöja skogsgårdars värde

  Etiketter: Skog
  En skogsfastighet nära storstäderna har ett genomsnittspris som är nära fem gånger högre än en fastighet i Norrlands inland. Ingen stor överraskning, men nu finns det ny statistik som på ett bättre sätt ska avslöja fastigheternas rätta marknadsvärde. / Skogsland
  Läs mer
 • De tände kolmilan

  Etiketter: Skog
  Under fredagsmorgonen tändes kolmilan i Strömsbergs skogar. Tändningen sker alltid dagen innan Strömsbergsdagen. / UNT
  Läs mer
 • Emilia och Cornelia har varit på Värmlands första skogsläger för tjejer

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Hur kom det sig att ni valde att åka på det här lägret? - Det kom en fråga från en av lärarna på skolan till oss som gick i 4-5-6:an om någon tjej ville med på skogskollo innan skolan började, och vi anmälde oss. Skogen i Skolans Region Värmland anordnar lägret tillsammans med Södra Viken i Sunne och Skogsstyrelsen/Skogsriket i Värmland. / Hagfors kommun
  Läs mer

Sidor