Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Historiskt stor skillnad mellan värdet av skogsmark i norr och söder!

  Etiketter: Skog
  När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter, summerar första halvårets försäljningar visar statistiken att priset på skogsmark stigit i södra- och mellersta Sverige men sjunkit i norr. Skillnaden mellan skogsmarkspriser i norr och söder har aldrig varit större. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Stora Ensos upphandling avgör framtiden

  Etiketter: Skog
  Stora Enso Skog söker leverantörer av rundvirkestransporter, ett uppdrag som Skogsåkarna i Mellansverige kört på i många år. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Latvian Forest förbättrar resultat

  Etiketter: Skog
  Svensknoterade bolaget Latvian Forest Company förbättrade rörelseresultatet för första halvåret. / ATL
  Läs mer
 • Varuexporten ökade 6 procent första halvåret

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Under första halvåret 2015 ökade den svenska varuexporten med 6 procent och importen med 4 procent jämfört med samma period året innan. Import och export av skogsvaror ökade. / SCB
  Läs mer
 • Kommunen säljer stora skogsmarker

  Etiketter: Skog
  Vimmerby kommun ska sälja uppemot 300 hektar skog. Det väntas ge minst 25 miljoner kronor. Pengar som ska gå till amorteringar. / Länstidningen Norr / Vimmerby Tidning
  Läs mer
 • Svåra angrepp av granbarkborre i Medelpad

  Etiketter: Skog
  Norrskog har upptäckt flera granbestånd i Medelpad som är kraftigt angripna av granbarkborre och går nu ut med en uppmaning till andra skogsägare. / SR P4 Västernorrland
  Läs mer
 • Skogsmarkens rätta värde

  Etiketter: Skog
  Det finns inga genvägar när det gäller att värdera skogsfastigheter. Man måste hålla reda på en stor mängd värdepåverkande faktorer och antalet skogskubikmeter är bara en av dessa. Modellen som Norra Skogsägarna har utvecklat gör värdeindikationen mångfalt säkrare, menar Norras vd Pär Lärkeryd i sin ledare. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Höstlikt angrepp i högsommarvärmen

  Etiketter: Skog
  – Det här är ett bladmögel som gör det här och det är fukten som är orsaken. Det säger Sture Westerberg, biolog på länsstyrelsen. – Jodå det här handlar om en rostsvamp och det är inte så ovanligt. De senaste åren har ju varit ganska blöta och då kan de här svamparna uppträda. Och björken och granen drabbas ofta samtidigt av rostsvampar, säger skogskonsulent Mariana Jussila på Skogsstyrelsen i Kalix. /
  Läs mer
 • Skogsägare i kläm när rasrisk kan ge ett nytt Döda fallet

  Etiketter: Skog
  Rasrisk och hotet om ett nytt Döda fallet har fått Skogsstyrelsen att stoppa skogsbrukåtgärder på 800 hektar i jämtländska Ragunda. De privata skogsägarna är förbryllade. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogspengar till medicinsk forskning

  Etiketter: Skog
  Två värmländska systrar lämnar 50 miljoner till medicinsk forskning. Pengar kommer från skogs- och lantbruksfastigheter. / ATL
  Läs mer

Sidor