Skog

Den svenska skogen

 

Sverige är en skoglig stormakt

Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

 

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören

Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

 

Omfattande miljöinsatser

De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. 

 

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället

Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Sopor tränger ut skogsbränsle

  Etiketter: Skog
  Trots högt bränslevärde på grot så minskar lönsamheten stadigt. Den enda större köpare som SKOGEN fortfarande har kunnat hitta prislistor för på nätet är Södra. Norra Skogsägarna slutade att ha listpriser på grot i december. / Skogen
  Läs mer
 • Astrids omsorg om skogen prisas

  Etiketter: Skog
  Hon är en prisad skogsägare. Astrid Persson tilldelas Skogsvårdspriset 2015 av föreningen Skogsägarna Mellanskog. –  Verkligen en överraskning, säger Astrid. / NA
  Läs mer
 • Lita inte på medelpriser – kan slå fel på miljoner

  Etiketter: Skog
  – Det är bra att det finns prisstatistik, men det går inte att lita blint på medelpriserna. De bygger på en mycket stor variation och kan slå väldigt fel om de tillämpas på en enskild fastighet, säger Örjan Carlsson. / Skogsland
  Läs mer
 • Hästen Paroll röjer skog i Ockelbo

  Etiketter: Skog
  Ett ptroo hörs i skogen vid Vallssjön i Ockelbo. Det är Conny Blom och Ardennerhästen Paroll som drar fram timmer på små stigar i skogen kring Gammelfäbodarna. / Arbetarbladet
  Läs mer
 • Råmetanol framtidens motorbränsle

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  I morgon äger en internationell metanolkonferens rum vid Lund Tekniska Högskola. Docent Martin Tunér skriver här om nya rön om metanolen och förbränningsmotorer. Biometanol tillverkas av träflis, annan skogsråvara eller avfall medan metanol vanligtvis är tillverkat av naturgas. / ATL
  Läs mer
 • Skogsmuseum invalt i riksförbund

  Etiketter: Skog
  Skogsmuseet i Lycksele har valts in i Riksförbundet Sveriges museum. Det innebär att museet får chansen att bidra till utvecklingen av landets museum. Skogsmuseet invigdes 1984 och lockade förra året 14 000 besökare. Museets ambition är att levandegöra skogens och skogsbrukets historia, samt att synliggöra samisk kultur. Nu är det klart att museet har valts in som medlem i Riksförbundet Sveriges museum. / Folkbladet
  Läs mer
 • Lång kö till motorsågskurs

  Etiketter: Skog
  Skogsarbete är farligt. Mest olycksdrabbade är dom som jobbar med motorsåg. Från årsskiftet riskerar arbetsgivaren böter för anställda som saknar utbildning. Därför står just nu tusentals på kö till kurserna för motorsågskort. / Svt Mittnytt
  Läs mer
 • Historisk slutavverkning av det första kalhygget

  Etiketter: Skog
  I augusti skrivs historia då den uppvuxna 83-åriga skogen på ett av landets första kalhyggen slutavverkas på nytt. Det är Sveaskog som på egen mark kan sluta cirkeln i trakthyggesmetodens kretslopp. / Skogsland
  Läs mer
 • Möt Björn Johansson, Carl-Henrik Palmér och höjdhoppslegendaren Stefan Holm

  Etiketter: Skog
  Varmt välkommen till Skogshem & Wijk på Lidingö kl 17:00 på tisdag 17/3 för att träffa Björn Johansson, vd Moelven Skog och en av författarna till Timmerboken, Carl-Henrik Palmér. Moelven Skog genomför tillsammans med Stefan Holm och författarna till Timmerboken en ”Road trip” till sex städer där vi kommer att träffa 250 skogsägare per kväll för att ge dem svar på hur de kan bedriva bättre skogsskötsel, få ett lönsammare skogsbruk och mer timmer i skogen.
  Läs mer
 • Ny bild av ädellövskogens utbredning under 5000 år

  Etiketter: Skog
  Ädellövskogen i södra Sverige höll ställningen betydligt längre än man tidigare har trott, vilket kan förklara att så många hotade arter ännu finns kvar i landskapet. Dagens ädellövskogar skiljer sig dock ganska mycket från dem som fanns före människans intåg, visar en avhandling där pollenanalyser utnyttjats på ett nytt sätt. / Nättidningen Svensk Historia
  Läs mer

Sidor