Sälg

Written by admin On the 0 Comments
Sälg (Salix caprea) Virkesförråd: 14,2 milj m3sk Trädslagsandel: 0,4 %

Sälg (Salix caprea)

  • Virkesförråd: 14,2 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,4 %
  • Ett av de första trädslagen som vandrade in efter isavsmältningen för 12000 år sedan.
  • Trivs bäst i ängsmarker, hagar och skogsbryn i soliga lägen. Har ringa krav på jordmån. Tål vinterkyla men är känslig för vår- och höstfrost.
  • Har grunt rotsystem men är ändå stormfast.
  • Buskformen är vanligast, kan dock bli 23 m hög. Ett rekordexemplar från Frändefors, Dalsland, är 3.23 m i omkrets. Blir sällan över 60 år.
  • Veden är ljusröd med rosa splint, är mjuk, lätt och utnyttjas till finsnickerier.
  • Grenspetsarna dör varje år - normalt för sälg. På hösten sker spontan avstötning av småkvistar, vilket ger mångstammighet.
  • Godartade blad-, bark- och vedegenskaper har mycket stor betydelse för andra växter och djur; nektar och pollen från den tidiga blommningen är viktig för humlor och bin.
  • Barken är rik på garvämnen och innehåller salicin som använts som febernedsättande medel.

Populära frågor i Frågelådan om sälg

Sälg

Ladda ner info-blad om Sälg som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: